Ryska anspråk i Centralasien

By on 21 augusti, 2019
Arkivbild

Ryssland anser att Centralasien ingår i landets intressesfär, precis som resten av det tidigare Sovjet, undantaget de baltiska staterna. Men den militära styrkepositioneringen skiljer sig åt mellan olika delar av Rysslands närområde, visar en FOI-rapport.

De fem stater som utgör Centralasien – Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan – är alla tidigare sovjetrepubliker.

– Därmed anser sig Ryssland ha rätt till en exklusiv intressesfär i regionen, säger Jakob Hedenskog, säkerhetspolitisk analytiker vid FOI som på uppdrag av Försvarsdepartementet skrivit rapporten Security in Central Asia tillsammans med kollegerna Erika Holmquist och Johan Norberg.

Sex jämförelser
2018 kom FOI med en rapport om Kaukasien som bland annat visade hur Ryssland härskade genom att understödja lokala konflikter i Sydkaukasien (Georgien, Azerbajdzjan och Armenien). I denna rapport görs sex jämförelser mellan rysk närvaro i Kaukasien och Centralasien. De visar bland annat att:

  1. Strategierna skiljer sig åt. Eftersom Kaukasien är en mindre region, vars norra del tillhör Ryssland, finns en stark rysk militär närvaro. I det gigantiska Centralasien finns bara mindre ryska trupper för krishantering.
  2. I Centralasien finns ryska kärnvapen (Tadzjikistan och Kirgizistan). Dessa är viktiga för Rysslands ambitioner som kärnvapenmakt, och avskräcker andra stater – som Kina, Indien och USA – från att agera i regionen.
  3. I Kaukasien finns starkt lierade stater (främst Armenien) och frusna konfliktområden (Nagorno-Karabach och delar av Georgien) med ryska baser. Det senare avhåller de centralasiatiska staterna från interna konflikter, som kan involvera Ryssland militärt. För när väl trupper är på plats är det svårt att bli av med dem.
  4. De centralasiatiska staterna ser i större utsträckning Ryssland som en partner, med vilken man har militärt och ekonomiskt samarbete.
  5. Storleken på länderna i Centralasien och avståndet till det ryska kärnlandet skyddar Ryssland från en potentiell angripare, till skillnad mot Kaukasien som ligger nära krigen och konflikterna i Mellanöstern.
  6. I Centralasien får Kina, främst genom investeringar i infrastruktur och energi, ett ökande inflytande på Rysslands bekostnad. I Kaukasien är Ryssland ensam stormakt. Folken i Centralasien är dock vänligt inställda till Ryssland och skeptiska till Kina, efter att ha sett hur de besläktade uigurerna i västra Kina behandlas.

Tros undvika konflikter
FOI:s bedömning på lång sikt är att Centralasien bör kunna fortsätta att undvika större konflikter. Därmed ställs de prognoser på skam som spådde att området skulle explodera efter Sovjets upplösning.

– Det finns dock en del olösta konflikter och mindre gränsproblem som ofta bottnar i konflikter kring resurser, främst vatten. Men efter regimskiftet i Uzbekistan 2016 skapades möjligheter för regional utveckling, samarbete och konflikthantering. Externa aktörer som Ryssland, Kina och USA är dessutom eniga om att konflikter i regionen bör undvikas, säger Jakob Hedenskog.

En riskfaktor är inbördeskriget i Afghanistan.
– De centralasiatiska staterna är transitländer för narkotikatrafiken från Afghanistan till Europa, som också är motorn i ländernas korruption. Och terrororganisationen IS har till skillnad från talibanerna globala ambitioner, säger Jakob Hedenskog.

Rapporten är en led i arbetet att bedöma ryskt agerande och rysk militär förmåga.

– Ryssland är en granne som påverkar vår säkerhet. Genom att se hur Ryssland agerar mot andra kan vi lära hur de kan komma att agera mot oss. Genom att vara informerade kan vi också bidra till att förebygga konflikter som kan driva flyktingströmmar till Sverige och Europa.

Världen
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login