Så blir pensionen i Örebro län 2023

By on 24 december, 2022
Bild: Pensionsmyndigheten

Från och med 2023 får de flesta pensionärer i Örebro län höjningar av den totala pensionen med mellan 510 kronor och 1 000 kronor per månad efter skatt. Den 1 januari kan länets pensionärer logga in och se sina personliga belopp för den allmänna pensionen 2023 på pensionsmyndigheten.se.

Från och med den 1 januari 2023 får åtta av tio pensionärer i Örebro län en höjd total pension med mellan 510 kronor och 1 000 kronor per månad efter skatt. För åtta av tio pensionärer i hela Sverige blir höjningen mellan 500 kronor och 1 090 kronor per månad efter skatt. Hur stor höjningen blir skiljer sig mellan olika grupper inom pensionärskollektivet.

– Den 1 januari kan du som är pensionär logga in och se dina personliga belopp för den allmänna pensionen 2023 på pensionsmyndigheten.se. Du som pensionär får även ett orange kuvert med samma information i mitten av januari, säger Agneta Claesson, pensionsspecialist på Pensionsmyndigheten.

Olika faktorer påverkar utvecklingen av pensionens olika delar. Inkomst- och tilläggspensionen utvecklas med utgångspunkt från inkomstutvecklingen i Sverige och höjs 2023 med 3,0 procent. Garantipensionen följer prisutvecklingen och höjs med 8,7 procent. Förmånsbestämda tjänstepensioner följer normalt prisutvecklingen och höjs då också med ungefär samma procent. Premiepensionens förändring bestäms av hur fonderna har gått under året och här är utvecklingen negativ för en majoritet av pensionärerna.

– För de som har inkomst- och tilläggspension minskar köpkraften och även premiepensionen minskar för de flesta pensionärer. Den negativa utvecklingen mildras för de pensionärer som har garantipension och förmånsbestämd tjänstepension, säger Linda Wiese, analytiker på Pensionsmyndigheten.

Den 1 januari 2023 träder också flera regelförändringar i kraft. Bland annat höjs pensionsåldern för när man tidigast kan ta ut allmän pension från 62 till 63 år för personer som är födda 1961 eller senare. Pensionsåldern för när man tidigast kan få garantipension, inkomstpensionstillägg, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd höjs från 65 till 66 år för personer födda 1958 eller senare.

– Den höjning av pensionsåldern som sker vid årsskiftet är ett steg emot att införa det som kallas riktålder, som kommer att styra när olika förmåner kan betalas ut. Den nya lagen innebär dels att pensionsåldersgränserna höjs ytterligare ett år vid årsskiftet 2025/2026, dels att det blir ytterligare höjningar framöver om det är så att vi fortsätter att leva längre, säger Agneta Claesson.

Sammanfattning av pensionen 2023*

•Inkomst- och tilläggspensionen höjs med 3 (2,5) procent, i genomsnitt 220–560 (180–460) kronor före skatt. Höjningen med 3 procent motsvarar inkomstutvecklingen (4,6 procent) minus förskottsräntan (1,6 procent).
• Personer födda 1938 eller senare omfattas även av premiepensionen. Premiepensionen förändras med –17,6–0,7 (6–31) procent, vilket motsvarar -240–5 (10–380) kronor i månaden.
• Garantipensionen och vissa tjänstepensioner höjs med prisbasbeloppets förändring som är 8,7 (1,5) procent.
• Den genomsnittliga totala pensionen, det vill säga allmän pension och tjänstepension**, ökar med 500–1 090 (360–840) kronor per månad efter skatt. Det motsvarar en ökning på 480–1 280 (220–890) kronor per månad före skatt.

Regelförändringar vid årsskiftet

• Pensionsåldern för när man tidigast kan ta ut allmän pension höjs från 62 till 63 år (personer födda 1961 eller senare).
• Pensionsåldern för när man tidigast kan få garantipension, inkomstpensionstillägg, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd höjs från 65 till 66 år (personer födda 1958 eller senare).
• Sjukersättning och arbetslöshetsersättning betalas ut fram till månaden innan man fyller 66 år, till skillnad från tidigare 65 år (personer födda 1958 eller senare).
• Förhöjt grundavdrag gäller från januari det år man ska fylla 67 år, till skillnad från tidigare 66 år.
• Jobbskatteavdrag gäller fortsatt från januari det år man ska fylla 66 år.
• Åldersgränsen för omställningspension och garantipension till änkepension höjs från 65 till 66 år (personer födda 1958 eller senare).
• Rätten till garantipension för utlandsboende upphör.
• Rätten att tillgodoräkna sig hemlandstid som bosättningstid för garantipension upphör (gäller för framtida pensionärer).

Tabell: Så blir pensionen i Örebro län 2023** (i kronor)

Kommun

Beräknad genomsnittlig allmän pension + tjänstepension 2022

Beräknad median allmän pension + tjänstepension 2022

Beräknad höjning totalt efter skatt, inklusive bostadstillägg 2023***

Askersund

19 800

17 800

520–1 000

Degerfors

19 800

18 500

530–980

Hallsberg

19 300

17 900

500–920

Hällefors

19 600

18 500

540–960

Karlskoga

20 900

18 900

540–1 030

Kumla

19 400

18 100

510–950

Laxå

19 300

18 000

520–910

Lekeberg

19 300

17 600

510–940

Lindesberg

19 900

18 200

510–980

Ljusnarsberg

18 400

17 300

530–910

Nora

20 200

18 300

520–990

Örebro

20 500

18 500

490–1 030

 

Örebro län

 

20 100

 

18 300

 

510–1 000

*) Redovisade intervall omfattar 80 procent av alla pensionärer födda 1957 eller tidigare som är bosatta i Sverige och tar ut full pension. Uppgifter inom parentes avser 2022.
**) Tjänstepensionen för 2023 bygger på en framskrivning av tjänstepensionen för 2021. Detta har att göra med att Pensionsmyndigheten får uppgifter om tjänstepension för 2022 i november 2023, och för 2023 i november 2024, när deklarationerna är klara.
***) Redovisade intervall omfattar 80 procent av alla pensionärer födda 1957 eller tidigare som är bosatta i länet eller kommunen och tar ut full pension.

Ekonomi | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Pensionsmyndigheten

You must be logged in to post a comment Login