Så förändras våra resvanor efter corona

By on 3 oktober, 2020

En transportrevolution kan stå för dörren efter coronapandemin. Enligt en Sifo-undersökning gjord på uppdrag av bilförmedlaren Kvdbil kommer var tredje svensk dra ner på flygandet, var femte på bussåkandet och var sjunde på tågåkandet. Samtidigt kommer cykeln och bilen ta större plats på gatorna.

Restriktioner i kollektivtrafiken, inställda flyg och ändrade semesterplaner. Coronapandemin förändrade snabbt våra vanor och resmönster. Nu visar en Sifo-undersökning att många svenskar kommer fortsätta med sitt nya sätt att resa, även efter pandemin. Cykel och bil är de transportmedel som flest svarar att de kommer öka sin användning av (20 % resp. 18 %) medan flyget (32 %) är det som flest kommer dra ner på, följt av buss och tåg (21 % resp. 14 %).

– Hur mobiliteten påverkas på lång sikt återstår att se, men i andra länder har man sett att kriser ofta lett till långvariga förändringar med skifte mot mer privata transportmedel. Så var det med Sars-viruset i Asien i början av 2000-talet, terrorattacken i Londons tunnelbana 2005 och 11 september-attacken. De här attitydförändringarna slår hårdast mot resor som inte är helt nödvändiga, vilket är anledningen till att flyget drabbas extra hårt, säger Daniel Odsberg, försäljningschef Kvdbil.

Bilen viktigare för var tredje svensk
Undersökningen visar vidare att 35 procent av svenskarna anser att coronapandemin gjort det viktigare att ha bil. Bland storstadsbor och äldre personer, men också yngre, är siffran ännu högre – drygt 40 procent.

– Tidigare har det varit tillgängligheten, friheten och flexibiliteten som fått många att välja bilen, men coronapandemin har gjort att det nu också finns hälsoskäl. Sedan senvåren har vår egen försäljning ökat kraftigt och det är framför allt storstadsbor som står bakom ökningen. Man vill komma undan trängseln, minska de sociala kontaktytorna och köper då en ”corona-bil”, säger Daniel Odsberg, försäljningschef Kvdbil.

Kommer dina resvanor att se annorlunda ut efter corona? Ange om du kommer att resa mer, mindre eller lika ofta med följande färdmedel.

  Tåg Buss Flyg Bil Cykel
Mer 9 % 5 % 6 % 18 % 20 %
Mindre 14 % 21 % 32 % 7 % 1 %
Lika 52 % 45 % 37 % 70 % 58 %
Använder inte alls 20 % 26 % 19 % 4 % 17 %
Vet ej 5 % 3 % 6 % 2 % 3 %
Bas 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033

 

Har det blivit mer eller mindre viktigt att äga/ha tillgång till bil till följd av coronapandemin?

  Totalt 18-34 35-55 56-79 Stockholm Göteborg Malmö Övriga landet
Mer viktigt 35 % 38 % 30 % 40 % 41 % 40 % 42 % 32 %
Mindre viktigt 2 % 2 % 3 % 2 % 2 % 3 % 2 % 2 %
Oförändrat 54 % 46 % 62 % 53 % 46 % 43 % 44 % 59 %
Använder/äger ingen bil 6 % 11 % 4 % 4 % 10 % 10 % 11 % 3 %
Vet ej 2 % 3 % 2 % 2 % 2 % 4 % 0 % 3 %
Bas 1 033 317 368 348 230 104 67 633

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 3–6 september 2020. Totalt intervjuades 1033 personer i åldern 18-79 år. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Kvdbil

You must be logged in to post a comment Login