Så mycket stiger fjärrvärmepriserna i Örebro län

By on 21 september, 2023
Arkivbild

Så mycket stiger fjärrvärmepriserna i Örebro län, Solör i Nora höjer mest och är dyrast i länet. Fjärrvärmepriserna når nya rekordnivåer, under 2023 har fjärrvärmebolagen i Örebro län höjt priserna med i genomsnitt 9,2 procent.

Allra mest höjer Solör Bioenergi i Nora med 18,9 procent. Även Eon och Värmevärden höjer priset markant. Det visar den årliga Nils Holgerssonundersökningen.

Fjärrvärmebolagen har under 2023 genomfört rekordhöga prishöjningar. 

Av Nils Holgerssongruppens kartläggning framgår att priserna höjs i genomsnitt med 9,2 procent i Örebro län, det vill säga över riksgenomsnittet på 8 procent. Men skillnaderna mellan fjärrvärmebolagen är stora.

Solör Bioenergi i Nora höjer fjärrvärmepriset med 18,9 procent. Även Eon höjer priset markant i sin tre nät i Hallsberg, Kumla och Örebro med 13,2 procent. Även Värmevärden höjer fjärrvärmepriset markant med 11,3 procent i näten i Hällefors och Ljusnarsberg. I Laxå ligger priset stilla.

– Aldrig tidigare har vi sett så stora prisökningar på fjärrvärme som i år. Det är klart att det blir kännbart för kunder när värmekostnaderna stiger så dramatiskt på kort tid, säger Louise Wall, ordförande i Nils Holgerssongruppen.

Fjärrvärmen i Solör Bioenergi fjärrvärmenät i Nora är nu dyrast i länet och närmar sig 1200 kr/MWh-gränsen snabbt. i Hällefors och Ljusnarsberg är fjärrvärmen näst dyrast i länet. Billigast är fjärrvärmen i Lindesberg.

– Fjärrvärmebolag har naturligt monopol på fjärrvärmen i sitt geografiska nät och det gör det i praktiken omöjligt att byta leverantör. Att gå över till en annat uppvärmningssätt kräver mycket av fastighetsägare. Det är uppenbart att konsumentskyddet på fjärrvärmemarknaden behöver stärkas, säger Louise Wall.

– Fjärrvärmemarknadens uppbyggnad är komplicerad. Regeringen bör därför låta utreda hur kundernas ställning kan bli starkare och i närtid återkomma med förslag som stärker konsumentskyddet, avslutar Louise Wall.

Fakta fjärrvärmepriser:

Beskrivningen av Nils Holgersson-husets värmebehov på 193 000 kWh är baserat på en månadsfördelning av värme- och flödesbehov samt ett tydligt definierat effektbehov. Det beräknade fjärrvärmepriset består av fasta pris, effektpris samt energi- och flödespris.

Det ska noteras att fjärrvärmepriserna från olika leverantörer kan innefatta olika leveransåtaganden. Några fjärrvärmeleverantörer äger och sköter driften av fjärrvärmecentralerna i huset och vissa inkluderar även olika serviceåtaganden. På orter där fjärrvärmeleverantören äger fjärrvärmecentralen har ett avdrag på fjärrvärmepriset gjorts med ca 31 kr/MWh inkl. moms.

Underlaget är till största delen hämtat från Energiföretagen Sveriges prisstatistik och avser fjärrvärmepriset i kommunernas centralort.

Ekonomi | Örebro län
Örebronyheter

Källa: Nils Holgerssongruppen
Om undersökningen 
Sedan år 1996 ger Nils Holgerssongruppen årligen ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. I rapporten ”förflyttas” en bostadsfastighet med 15 lägenheter genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Gruppens medlemmar är Bostadsrätterna, Fastighetsägarna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta. 

You must be logged in to post a comment Login