Så stänger du fritidshuset och rustar för extremväder

By on 4 oktober, 2023
Arkivbild

Hösten är här och många lämnar sina fritidshus för säsongen, med dagens alltmer oberäkneliga klimat blir det ännu viktigare att förbereda fritidshuset inför stängning.

Enligt statistik från SCB finns det totalt 611 923 fritidshusägare* i Sverige och nu är hösten där många av dem lämnar sina hus för säsongen. I Norra Sverige har årets första snö redan fallit och vid denna tid på året kan vi normalt sett vänta oss både låga temperaturer och nederbörd i olika former.

Håkan Franzén, hemmets försäkringsexpert på Trygg-Hansa, delar med sig av allt man behöver veta för att slippa otrevliga överraskningar när man väl återvänder till fritidshuset till våren.

– Klimatförändringar ligger till grund för de senaste årens kraftiga skyfall och omfattande översvämningar. Nu när vi lever i ett mer oberäkneligt klimat är det än viktigare att säkra upp fritidshuset innan man stänger igen för säsongen. Genom att förbereda ditt hus för värsta tänkbara väder så kan du minska risken för omfattande och kostsamma skador, säger Håkan Franzén, Hemsäkerhetsexpert på Trygg-Hansa.

Vid extremväder bör man i alla lägen hålla koll på väderleksrapporter och hålla sig inomhus. Som fritidshusägare, är det viktigt att se till att man har tecknat en fritidshusförsäkring och ser över eventuella tillägg.

– Huset ska säkras mot storm och kyla men även mot att vatten inte letar sig in i huset. Vi uppmanar även till att kontrollera huset regelbundet, för att kunna åtgärda eventuella skador så snabbt som möjligt. Kom ihåg att du som försäkringstagare har en skyldighet i att, i den mån det går, förebygga skador på ditt hus och begränsa eventuella skadors omfattning, säger Håkan.

Expertens tips på hur du stänger fritidshuset

 • Stäng av och töm på vatten. På vintern ökar risken för vattenskador i fritidshusen till följd av frysta vattenledningar så se till att stänga huvudvattenkranen samt tömma vattenledningarna och varmvattenberedaren. För att förebygga kostsamma vattenskador kan du även installera ett vattenlarm.
  .
 • Motverka frysskador genom att hälla frostskyddsmedel i fritidshusets alla vattenlås som exempelvis diskho, toalettstol och golvbrunn.
  .
 • Reglera inomhustemperaturen. Om fritidshusets ledningar inte töms på vatten måste du ha en tillräckligt hög grundvärme och temperaturen bör vara minst 15 grader. Detta, för att klara köldknäppar och plötsliga strömavbrott. Se även till att lämna skåpdörrar öppna så att värmen kan cirkulera och därav minska risken för eventuella fukt- och mögelskador.
  .
 • Städa och rensa noggrant. När du stänger fritidshuset är det viktigt att tömma skafferier, skåp, kyl och frys för att minska risken för att möss och råttor tar sig in. En gnagare behöver endast några millimeters utrymme för att ta sig in och ökar risken för brand om de kommer åt och gnager på ledningar och kablar.
  .
 • Kolla tomten! Se till att plocka in eller förankra lösa föremål och utomhusmöbler och se även till att ta ner multna och gamla grenar och träd som står nära huset. Vid oväder och storm riskerar de att blåsa omkull och orsaka skador på ditt hus.
  .
 • Rensa hängrännor och stuprör från löv och annat skräp. Vid kraftiga skyfall eller snöfall kan löv och annat skräp orsaka stopp i stuprören och vid låga temperaturer kan det även bidra till isbildning.
  .
 • Kontrollera taket. Om ditt fritidshus har ett svagt lutande tak kan du behöva röja snö från det under vintersäsongen, för att undvika skador på taket och läckage genom detta som följd. Om det kommer stora mängder blötsnö eller om det bildas is på taket så behöver du röja det och då allra helst med hjälp av en professionell snöröjare.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Trygg-Hansa
*SCB, 2023

You must be logged in to post a comment Login