Så tycker L och KD om förslaget till Föreningarnas Hus i Lindesberg

Av på 5 september, 2020
Kommunala bostads- och fastighetsbolagens gamla kontor på Banvägen 28 i Lindesberg har stått tomma sedan april 2019.

Nils Detlofsson (L) och Markus Lundin (KD) har nu svarat på frågan vad de tycker om medborgarförslaget till Föreningarnas hus i Lindesberg. Tidigare har Irja Gustafsson (S), Linda Svahn (S) och Mathz Eriksson (C) svarat på frågor angående det medborgarförslag som nu inlämnats på uppdrag av sju föreningar och 23 medborgare.

….

Vad tycker du om medborgarförslaget att göra fastigheten på Banvägen 28 till Föreningarna Hus?

 • Nils Detlofsson (L): Förslaget om ett Föreningarnas Hus är ett utmärkt förslag eftersom det finns ett behov och att det är ett förslag som vi i Liberalerna har väckt i olika sammanhang – dels som idé med Föreningarnas hus i Örebro som förebild, dels som ett konkret utpekande av möjlig lokal i tingshus, tomma lokaler i Linden och tegelmagasinet vid stationen. Det vore både verksamhetsmässigt och ekonomiskt fördelaktigt att skapa en mötesplats för föreningar och ungdomar som ännu inte tillhör någon förening. Föreningarna skulle där kunna samverka i olika frågor för att exempelvis underlätta det administrativa arbetet. Vi har beträffande ungdomars mötesplats tidigare tagit olika initiativ – bland annat i en motion från 2017 (se längre ned på denna sida). Ett förenings- och ungdomshus skulle bli en mycket bra och levande mötesplats för föreningar och deras medlemmar men också för andra ( unga och vuxna) som ännu inte är föreningsaktiva. Troligen skulle föreningarna också genom att synas på ett mer tydligt sätt få lättare att rekrytera nya medlemmar. Beträffande fastigheten på Banvägen 28: Vi vet inget om lokalerna på Banvägen och kostnaderna för dessa – men det får utredas av förvaltningen som får medborgarförslaget för yttrande
 • Markus Lundin (KD): Vi kan ställa oss bakom förslaget att göra LIBO:s gamla kontor till ett föreningarnas hus ifall det inte blir någon ökad kostnad för kommunen. Driften måste delas på de föreningar som kommer att nyttja lokalerna för att inte belasta kommunens kassa, vilket vi tror kan blir svårt att genomföra eftersom driftkostnaden är ganska hög på lokalerna. Det måste tas fram ett ordentligt underlag på vad den totala månadshyran skulle bli så att man har ett realistiskt beslut att ta ställning till.
 • Irja Gustafsson (S): Vi jobbar redan med ett förslag till Föreningarnas Hus. Men det kan finnas flera och bättre förslag så jag vill inte knyta upp mig på en lokal.
 • Linda Svahn (S): Jag ser positivt på ett Föreningarnas hus i Lindesberg. Det finns flera olika förslag så jag tar inte ställning till vilken lokal som är bäst.
 • Mathz Eriksson (C): Vi sitter i den styrande majoriteten och då det finns olika tankar kring kommunens fastighetsbestånd väljer vi att inte ta ställning till just Banvägen 28.

Skulle ditt parti (som ideell förening) ha nytta av ett Föreningarnas Hus?

 • Nils Detlofsson (L): För närvarande har vi bra och ändamålsenliga lokaler till en mycket låg kostnad. Hade vi inte haft det så skulle vi självklart varit intresserade
 • Markus Lundin (KD): Vi har inget behov av att nyttja lokalerna som det ser ut i dagsläget.
 • Irja Gustafsson (S): Tveksamt.
 • Linda Svahn (S): Jag tycker att partierna inte ska ha möten i lokaler där det samtidigt pågår ungdomsverksamhet.
 • Mathz Eriksson (C): En möjlighet att vi som parti får tillgång till en eventuell partilokal och möjlighet till konferensrum ser vi som positivt.

…………………………….

Liberalernas motion om ungdomars mötesplats

Liberalerna i Lindesberg har beträffande ungdomars mötesplats tidigare tagit olika initiativ – bland annat i denna motion till kommunfullmäktige från 2017:

Bakgrund:
På demokratidagen 2016 vittnade många ungdomar om att man hade fritidsproblem om man inte spelar volleyboll, fotboll, handboll eller ishockey. Detta står att läsa om i den rapport som har lämnats till kommunfullmäktige. Ungdomarna saknar helt enkelt en traditionell ungdomsgård att gå till på kvällarna. Vi pratar här om ungdomar från högstadiet och gymnasiet. Just nu finns många stora lediga lokaler i Lindesbergs tätort. Det borde finnas möjlighet att söka investeringsbidrag för inventarier från till exempel allmänna arvsfonden.

Liberalerna i Lindesberg föreslår därför att Kommunfullmäktige uppdrar åt Fritidskontoret att utreda möjligheten och kostnaden, både etableringskostnad och årliga verksamhetskostnader, för att starta en ungdomsgård i Lindesberg under 2017. Utredningen och förslaget bör presenteras före halvårsskiftet.

Följande principer bör vara vägledande för utredningen och resultatet;

 • Ungdomsgården ska ligga centralt, ”mellan broarna.”
 • Ungdomsgården ska vända sig till ”tonåringar” i första hand gymnasiet men också från högstadier.
 • Medlemskort ska tillämpas.
 • Gården ska självklart ha nolltolerans med avseende på alkohol, droger, etnicitet och könsdiskriminering.
 • Gården ska rymma grupprum för olika parallella aktiviteter. Schack, Bordtennis och Biljard bör finnas.
 • Gården ska vara öppen extra länge på fredagar och lördagar.
 • Gården ska bemannas med, hellre flera deltids-ledare än få heltids-ledare. Detta för att bredda kompetensfältet hos ledarna för att bättre tillgodose ungdomarnas skiftande intressen.

Utredningen bör samråda med det nyligen startade Ungdomsrådet i Lindesberg.

Länet | Lindesberg
Örebronyheter

Källa LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in