Så utvecklades flygandet på Örebro flygplats

By on 19 juli, 2022
Arkivbild

Flygtrafiken i Sverige minskade något i juni, jämfört med månaden innan, drivet av färre inrikesflighter. Det är i linje med det vanliga säsongsmönstret – inrikestrafiken brukar vara som lägst under sommaren. I Örebro län var dock trafiken ganska oförändrad.

Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.

Totalt landade drygt 15 000 flyg på svenska flygplatser förra månaden. Därmed är flygandet nu uppe på omkring 75 procent av vad som varit väntat utan pandeminedgången, om de senaste årens sakta nedåtgående trafiktrend hade stått sig. i Örebro län var trafiken tämligen oförändrad jämfört med maj. I juni landade 121 reguljär- eller charterflyg på Örebro flygplats, jämfört med 124 månaden innan, och därutöver ett taxiflyg.

Det är 78 procent fler flyg än under samma månad förra året, och Örebro­flygplatsen hör därmed till dem där trafiken ligger på, eller nära, samma nivå som före pandemin. Totalt reste omkring 8 000 passagerare till och från flygplatsen. Trafiken på flygplatsen minskade kraftigt när avgångarna till Malmö och Köpenhamn försvann i årsskiftet 2018/2019. Den kvarvarande trafiken har påverkats förhållandevis lite av covid-19-pandemin.

Flygstoppet efter Rysslands invasion av Ukraina har inte haft någon synbar effekt på siffrorna. I fjolårets destinationsstatistik från landets statligt ägda flygplatser stod Ryssland för mindre än en halv procent av utrikesresorna. Inte heller SAS-strejken syns ännu i siffrorna; den inleddes först i början av juli.

58 procent av landningarna på flygplatsen förra månaden utgjordes av utrikesflyg (70 flighter). Det är ungefär samma andel som under junimånaderna närmast före pandemin. Utvecklingen förklaras av den nerlagda inrikestrafiken. Vad som återstår är nu turistcharter.

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa Newsworthy

You must be logged in to post a comment Login