Så viktigt är sex för Sveriges seniorer

By on 16 juli, 2023
Foto: Essity

En tredjedel av Sveriges seniorer – och då i synnerhet män – anser att sex är viktigt för att de ska kunna leva livet fullt ut, det visar en ny Sifo-rapport från hygien- och hälsobolaget Essity. Var femte person i åldern 86-92 svarar så. Drygt två av fem seniorer har sex i den uträckning de vill idag.

En ny Sifo-undersökning från hygien- och hälsobolaget Essity bland drygt 1000 personer i åldrarna 65-92 visar att sex är viktigt för att de ska känna att de lever livet fullt ut: 34 procent uppger detta. Särskilt män behöver sex för att känna att de lever på ålderns höst: 43 procent av männen svarar att det är viktigt eller väldigt viktigt jämfört med 25 procent av kvinnorna.

På följdfrågan, om man har sex i den utsträckning man vill idag, svarar 42 procent att de har det. Männen är dock mer missnöjda än kvinnorna: 37 procent av männen mot 47 procent av kvinnorna är nöjda med sitt sexliv.

Ingmar Skoog, seniorprofessor och föreståndare för Centrum för åldrande och hälsa, AgeCap, kommenterar:

– Våra egna H70-undersökningar bekräftar Essitys; dagens äldre är betydligt bättre i kognitiv och fysisk funktion jämfört med tidigare generationer och seniorer har dessutom mer sex, lyckligare relationer och betydligt mer aktiva liv nu, säger Ingmar Skoog.

Jämför man geografiskt så är det i Göteborg som seniorerna är som nöjdast med sitt sexliv: här har 47 procent sex i den utsträckning de vill, jämfört med 43 procent i Stockholm och 33 procent i Malmö.

Tittar man mer specifikt på åldrarna så är sex viktigast för de mellan 65-70 år: här svarar 44 procent att det är viktigt eller väldigt viktigt – och ungefär lika många (48%) är också nöjda med sitt sexliv idag. Men även i åldersgruppen 86-92 år värdesätter så många som tjugo procent att ha sex: och här är 28 procent också tillfreds med mängden sex de har idag.

Essity har låtit Sifo genomföra undersökningen för att lyfta samtalet och bidra till att bryta barriärer bland äldre.

– Det är fantastiskt att se att så många äldre både vill och faktiskt har sex idag. Samtidigt visar sifforna att många inte har det, vilket ju kan bero att man lever ensam eller att man tappat lusten till sin partner. Ibland är orsaken skam för den egna kroppen, sjukdom eller smärta vid samlag – och då är det extra viktigt att vända sig till sin vårdcentral. Det finns hjälp att få, och ingen ska hindras från att leva livet fullt ut i onödan, säger Josefine Grandin, uroterapeut med specialistkunskap inom inkontinens på Essitys varumärke TENA.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Essity

You must be logged in to post a comment Login