Saco-S Domstol vill skjuta på beredskap för tingsrätterna

Av på 29 mars, 2020

Med anledning av Coronapandemin begär nu Saco-S Domstol att regeringen fattar beslut om att skjuta upp de nya lagregler som innebär att tingsrätterna ska ha beredskap under kvällstid. I hemställan framförs att de nya reglerna skulle förvärra en redan ansträngd situation.

– Vi anser att det vore extremt olyckligt att nu införa denna ytterligare belastning på tingsrätterna. Inte minst eftersom förändringen skulle innebära att dömande personal som arbetar kvällstid inte kan vara tillgängliga för arbete fullt ut innan och efter ett jourpass, säger Fredrik Nydén, Saco-S Domstol.

I november 2019 antog regeringen en ny förordning (2019:673) om att ändra reglerna om tingsrätternas beredskap för prövning av bland annat häktningsfrågor. De nya reglerna innebär till exempel att tingsrätterna från och med den 1 april 2020 ska ha beredskap för att pröva frågor om förordnande av offentlig försvarare under kvällstid.

Saco-S Domstol menar att lagändringen skulle förvärra det redan ansträngda läget på landets tingsrätter. På grund av Coronapandemin har många domstolar, särskilt i Stockholmsområdet, tvingats ställa in förhandlingar och en stor del av personalen arbetar på distans. Till detta kommer ett högt sjukskrivningstal samt att en del av personalen behöver vara hemma för att ta hand om barn.

– Ett ytterligare skäl till att skjuta upp lagändringen är att arbetet med att ta fram rutiner för jouren fortfarande inte är helt klart. Domstolsverket och Saco-S Domstol har heller inte ännu kunnat enas om ett lokalt avtal beträffande domares arbetsskyldighet och rätt till ersättning, säger Hanna Jönarp, vice ordförande Saco-S Domstol.

I skrivelsen till regeringen begär den fackliga förhandlingsorganisationen att regeringen omgående beslutar att skjuta upp ikraftträdandet av förordningsändringarna som rör beredskap och att dessa inte ska träda ikraft förrän tidigast den 1 september 2020.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Akavia

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in