Samma aktivitetsbidrag 2021 som 2020 för föreningar i Lindesberg

Av på 25 mars, 2021
Arkivbild.

De 31 ideella föreningar i Lindesbergs kommun som fick kommunalt aktivitetsbidrag 2020 kommer att få samma belopp för 2021 utan att behöva söka några bidrag. Totalt utbetalades 1.281.318 kronor i aktivitetsbidrag plus ytterligare 610.659 kronor i extra Corona-stöd till föreningarna under 2020.

Lindesbergs kommun betalar ut kommunalt aktivitetsbidrag till ideella föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet som uppfyller villkoren för bidraget. Föreningarna ansöker normalt själva om bidraget två gånger om året för den verksamhet som de bedrivit under ansökningsperioden.

Enligt tidigare beslut av kommunfullmäktige ska samma belopp betalas ut i bidrag till föreningarna som kommunen haft i intäkter av uthyrning från idrottslokaler och idrottslokaler minus 100.000 kronor som ska användas till inköp av material till nämnda lokaler. Det innebär att det kommunala aktivitetsbidraget har varit självförsörjande, kommunen har inte behövt skjuta till egna medel.

Under 2020 har hyresintäkterna minskat på grund av corona-pandemin vilket lett till att kommunens uthyrning av idrottslokaler minskat. Under 2020 blev intäkterna för kommunens uthyrning bara 800.000 kr mot normalt ca 1.300.000 kr.

Under 2020 behövde föreningarna inte ansöka om aktivitetsbidrag utan ca 1.200.000 kr betalades ut efter 2019 års fördelning. Föreningarna fick dessutom ca 600.000 kronor i extra i stöd som kompensation för minskad verksamhet till följd av Corona.

”Att föreningarna inte behövde ansöka om bidrag berodde på nedgång i aktiviteterna som föreningarna haft och följde det beslut som de flesta kommuner tagit samt Riksidrottsförbundet”, skriver Tillväxtförvaltningen i sitt förslag till beslut till Tillväxtnämnden.

Så mycket fick föreningarna i aktivitetsbidrag + extra Corona-stöd under 2020:

Föreningsbidrag i Lindesbergs kommun
Syftet med Lindesbergs kommuns föreningsbidrag är att stödja ideella föreningar som bedriver verksamhet främst för barn och ungdomar i Lindesbergs kommun. Kommunalt bidrag ges bara till ideella föreningar som uppfyller de allmänna villkoren för att motta bidrag.

Följande bidragsformer finns i Lindesbergs kommun: > Aktivitetsbidrag; > Bidrag till kultur- och fritidsarrangemang; > Bidrag för social verksamhet; > Driftsbidrag; > Investeringsbidrag; > Stöd till studieförbund.

Ekonomi | Länet
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in