Samråd om riskhanteringsplan för översvämning i Örebro tätort

By on 20 april, 2021
Översvämning i centrala Örebro (Tulegatan) år 1900. Okänd fotograf.
Foto från www.lansstyrelsen.se/orebro

Inom ramen för arbetet enligt översvämningsdirektivet och förordningen om översvämningsrisker har Länsstyrelsen i Örebro län upprättat förslag till riskhanteringsplan för Örebro tätort.

I arbetet med planen har Länsstyrelsen samverkat med Örebro kommun, Region Örebro län, Trafikverket, Polisen, EON, ÖrebroBostäder AB och KumBro samt fört en dialog med räddningstjänsten.

Nu bjuder Länsstyrelsen in till en samrådsprocess där man har möjlighet att läsa och lämna synpunkter på riskhanteringsplanen och miljökonsekvensbeskrivningen.

Bakgrund

Örebro tätort är ett av de 25 områden i landet där Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bedömt att översvämningsrisken är betydande, och där konsekvenserna av översvämningar kan orsaka stor skada.

På MSB:s webbplats kan man läsa mer om hur områdena identifierats.

Lokalt
Örebronyheter

Källa Länsstyrelsen Örebro län

You must be logged in to post a comment Login