Schunk öppnar högteknologiskt robotlabb – ingår strategiskt samarbete med Örebro universitet

By on 8 maj, 2022
Schunk Intec AB och Örebro universitet ingår en strategisk samverkan kring företagets nya nationella robotlabb i Södertälje. Samarbetet innebär bland annat att robotlabbet ställs till förfogande för universitetets forskare och studenter.

I september öppnar Schunk det nationella robotlabbet Colab i Södertälje, som ska hjälpa svensk industri att accelerera och intensifiera framtagandet av automationslösningar.

För att ytterligare betona vikten av samverkan ingår företaget ett strategiskt samarbete med Örebro universitet för att hjälpa svensk industri att utveckla automationslösningar.

– Samarbetet ger oss möjlighet att vidareutveckla vår forskning, samtidigt som det leder oss till fler samarbeten med branscher och företag, säger Amy Loutfi, vicerektor för AI och innovation.

Svensk industri ligger långt framme inom både innovation och automation men bör kunna ta en ännu starkare roll i att utveckla framtidens produktion. Landets egen förmåga att skapa tydlig nytta för svensk industri är helt avgörande för målet att stärka och behålla produktion i Sverige. Ett viktigt led i detta är att möjliggöra för ny forskning och ny kunskap att få en tydligare koppling till där behoven finns, i ett så tidigt skede som möjligt.

Små- och medelstora bolag ska få testa tekniska lösningar

Genom initiativet Colab vill Schunk ge nordiska företag möjlighet att testa lösningar som utgår från en identifierad produktions- eller hanteringsutmaning och där resultatet kan användas skarpt i en levande produktionsmiljö. Detta kan röra sig om hur man greppar komplexa strukturer, hur man hanterar produkter eller hur man kan interagera med både människor och styrsystem. Målgruppen är små- och medelstora bolag som inte själva har resurser eller möjlighet att utveckla lösningar som passar deras behov.

Vid Örebro universitet finns en stark och internationellt erkänd forskningsmiljö inom AI och robotik. Forskarna har lång erfarenhet av att arbeta i nära samverkan med industrin för att bidra till att utveckla nya lösningar. Genom detta samarbete ställer Schunk Colab till förfogande för både forskare och studenter på Örebro universitet med en tydlig industriell koppling till skarpa företag och applikationer.

– Samarbetet ger oss möjlighet att vidareutveckla vår forskning, samtidigt som det leder oss till fler samarbeten med branscher och företag. Det innebär också en möjlighet att säkerställa att det finns en kunskapsöverföring i samverkan mellan akademi och näringsliv. För oss på universitet är det även viktigt att lyfta framtidens talanger inom AI och robotik, och vi tror att samarbetet kring CoLab kan hjälpa till att stimulera intresset för ny teknik och autonoma system, säger Amy Loutfi, vicerektor för AI och innovation vid Örebro universitet.

Örebro universitet bidrar med spetsforskning inom AI och robotik

Med Schunks breda erfarenhet av komplexa gripsystem och Örebro universitets spetsforskning inom AI och robotik kan nya metoder och lösningar skapas. Här kan traditionell produktion utvecklas med hjälp av algoritmer och data från komplexa fysiska system som robotar, gripdon och sensorer.

– Det som i dag ses som framtidsteknologi kan redan användas skarpt. Genom detta samarbete vill vi sänka ”tröskeleffekten” för svenska och nordiska producerande företag som kanske tvekar kring möjligheter att automatisera, säger Tomas Berg VD för Schunk.

Örebro
Örebronyheter

Källa Örebro Universitet

You must be logged in to post a comment Login