Sju av tio resenärer anser att bussföraren har ett trevligt bemötande

By on 6 mars, 2018
Länstrafikens resenärer anser att bussförarna har ett trevligt bemötande

70 procent av de som reser kollektivt i Örebro län anser att bussföraren har ett trevligt bemötande. Det framgår av en årsrapport för 2017 från Kollektivtrafikbarometern. Sju av tio resenärer upplever att det är enkelt att få information inför resan. Minst nöjda är resenärer med hur deras synpunkter hanteras.

70 procent av resenärerna, som deltog i undersökningen i Örebro län, anser att förare och ombordpersonal har ett trevligt bemötande. Sammantaget för hela Sverige är det 79 procent av resenärerna som anger att förare och ombordpersonal har ett trevligt bemötande.

– Att majoriteten av resenärerna tycker att bussföraren har ett trevligt bemötande ser jag som väldigt positivt, säger Mats Gunnarsson (MP), ordförande i nämnden för samhällsbyggnad. Bussföraren är en av de viktigaste personerna i mötet med resenären och är en avgörande del i upplevelsen av Länstrafiken. Vi vill ge bussföraren så bra förutsättningar som möjligt och Länstrafiken har bland annat nyss arbetat om Biljettguiden för ombordpersonal, som är en hjälp för föraren i sitt arbete.

Sju av tio resenärer upplever att det är enkelt att få information inför resan och 69 procent anser att det är enkelt att köpa biljetter för att resa med Länstrafiken Örebro.

– Vi tror att vår nya webbplats, som lanserades 20 februari, kommer att göra det ännu enklare för resenärer att hitta information inför sin resa, säger Johan Ljung, områdeschef för Länstrafiken Örebro. Den kommer också underlätta för resenärer att hitta information kring vilken biljett de ska välja och information kring vart de kan köpa biljetten på bästa sätt.

I rapporten framgår det att 35 procent av resenärerna anser att deras synpunkt hanteras på ett bra sätt av Länstrafiken. Det är samma procent som för hela Sverige i stort.

– Här finns det en klar förbättringspotential, fortsätter Johan Ljung. Vi ser alltid över de synpunkter och förslag som kommer in till oss. Däremot kan vi alltid bli bättre på att ta tillvara på synpunkterna och återkoppla till resenären. Det är inte alltid så att vi kan genomföra justeringar utifrån förslagen, men vi ska definitivt se över vår hantering.

Undersökningen som ligger till grund för Kollektivtrafikbarometern genomförs av CMA Research på uppdrag av branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik. Undersökningen består av ett antal webbaserade enkäter och telefonintervjuer. 67 500 personer har intervjuats under 2017 fördelat över hela Sverige. 2404 enkäter och intervjuer har genomförts i Örebro län.

Kollektivtrafikbarometern har under 2017 genomgått stora förändringar i sitt upplägg. Med anledning av detta görs inga jämförelser med tidigare år.

Länet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login