Slakten av gris den högsta sedan 2011

By on 11 februari, 2023
Arkivbild

Slakten av gris den högsta sedan 2011, övriga animalier minskar. 

Jordbruksverket har publicerat en statistikrapport om animalieproduktionen för helåret 2022, den visar att slakten av flera djurslag minskar.

Det djurslag som går mot strömmen är gris, där slakten är den högsta sedan 2011.

Invägningen av mjölk minskade med drygt 1 procent jämfört med 2021.

Utvecklingen per djurslag ut så här:

 • Nötkreatur:
  135 200 ton. Det slaktades under året 412 100 nötkreatur. Slakten av nötkreatur minskade med 3 procent jämfört med 2021.
  .
 • Gris:
  254 300 ton. Det slaktades 2 672 400 grisar under 2022. Jämfört med 2021 ökade slakten av gris med 1 procent.
  .
 • Får och lamm: 
  4 700 ton. Under året slaktades det 226 900 får och lamm. Jämfört med 2021 minskade slakten av får och lamm med 1 procent.
  .
 • Fjäderfä:
  176 100 ton. Det slaktades 113 243 900 fjäderfä under 2022. Slakten av fjäderfä minskade med mer än 3 procent jämfört med 2021.

Minskad invägning av mjölk under 2022

Under 2022 vägdes det in 2 764 800 ton mjölk vid mejerierna. Drygt 17 procent, eller 459 100 ton, av den totala invägningen av mjölk utgjordes av ekologisk mjölk. Jämfört med helåret 2021 minskade den totala invägningen av mjölk med drygt 1 procent medan invägningen av ekologisk mjölk minskade med 5 procent.

Mjölken användes för att producera 686 000 ton konsumtionsmjölk och 225 000 ton syrade produkter. Produktionen av konsumtionsmjölk ökade marginellt medan produktionen av syrade produkter minskade med 2 procent jämfört med 2021. Produktionen av grädde och ost minskade jämfört med år 2021, medan produktionen av smör ökade.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Jordbruksverket

You must be logged in to post a comment Login