Små, små barn och deras infektioner

Av på 27 september, 2013

Andreas Ohlin är barnläkare och hans forskning handlar om för tidigt födda barn. Han berättar om hur sjukvården kan förhindra att barn drabbas av infektioner och öka deras chanser till ett friskt liv.

– Som barnläkare träffar jag dagligen barn som är för tidigt födda. Idag har dessa, tack vare sjukvårdens framsteg, en god prognos och goda chanser att växa upp utan handikapp eller följdsjukdomar, säger Andreas Ohlin, som spenderar större delen av sin tid som överläkare på den neonatala intensivvårdsavdelningen på Universitetssjukhuset i Örebro, USÖ.

Han visste tidigt att han ville bli just läkare. Han växte upp i Stockholm, gick naturvetenskaplig linje på gymnasiet, gjorde lumpen och läste sedan direkt vidare till läkare vid Karolinska institutet.

– Mina föräldrar är inte läkare men det finns många läkare i familjen, fem generationer till och med, säger Andreas Ohlin.

Flyttade till Örebro
Han flyttade till Örebro, när det var dags för att börja AT-tjänsten. Han har jobbat på olika avdelningar på USÖ, men eftersom han gärna ville arbeta med barn sökte han sig till barnkliniken.

– Barn har alltid någon som bryr sig och som barnläkare kan jag vara familjens stöd i det svåra. Man ska komma ihåg att de flesta barn är lindrigt sjuka, blir botade och får åka hem. Även svårt sjuka barn har goda chanser och det är få barn som inte klarar sig.

I sin forskning fokuserar han på att utveckla tekniker för att ställa rätt diagnos på barn med misstänkt infektion. Han arbetar för att utveckla vården för att förhindra att infektioner uppstår och därigenom förkorta vårdtiderna och öka barnens chanser till ett friskt liv efter nyföddhetsperioden.

Undervisar på läkarprogrammet
Vid sidan av forskningen och arbetet som överläkare undervisar han på läkarprogrammet vid Örebro universitet. Programmet startade våren 2011 och nu i höst kom de första läkarstudenterna till barnkliniken.

– Studenterna är vetgiriga, unga, entusiastiska och drivna. Det blir en härlig dynamik på föreläsningarna, säger Andreas Ohlin.

Han är målinriktad och han berättar att när han har bestämt sig för att göra något så gör han det. Nu fokuserar han på att driva hygienprojektet, som han kommer att berätta om på Forskar Grand Prix, vidare och sprida kunskapen i resten av landet.

– Som forskare är det bra att vara målmedveten, envis och disciplinerad. Framför allt behöver man ha en förmåga till nytänkande, avslutar Andreas Ohlin.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in