Snart ett år med riktade hälsosamtal i Hällefors och Kopparberg

Av på 15 december, 2021
Arkivbild

I början av 2021 drog satsningen Riktade hälsosamtal i gång vid vårdcentralerna i Hällefors och Kopparberg, att på det här sättet tidigt upptäcka till exempel diabetes är en stor vinst för den enskilde såväl som för sjukvården konstaterar styrgruppen när nu snart ett år har gått.

Tidigt upptäckt, innan personen själv börjat märka symtom, minimerar det framtida behovet av läkemedel samt minskar risken för komplikationer. Syftet med att erbjuda hälsosamtal är just att tidigt kunna främja hälsa och förebygga sjukdom.

Att starten med hälsosamtal görs just i dessa kommuner beror på att de båda kommunerna jämförelsevis har stora hälsoutmaningar, både ur ett nationellt- och länsperspektiv.

”Vi pratar om att det är viktigt med en jämlik hälsa, men i dessa båda kommuner är det jämförelsevis ingen jämlik hälsa. Därför känns det bra att kunna genomföra det här i just Hällefors och Ljusnarsberg”, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson som är projektledare för satsningen.

Hör projektledaren och medarbetare berätta mer om arbetssätt och resultaten så här långt i satsningen. Under pressträffen finns också möjlighet för media att prata med medborgare som genomgått hälsosamtalet.

När: Fredag den 17 december klockan 11.00.

Var: Kopparbergs vårdcentral, vi möter upp i entrén.

Fakta: Detta är riktade hälsosamtal

 • Riktade hälsosamtal är ett svenskt koncept för en god, mer jämlik och hållbar hälsa. Samtalen ges för att ge den enskilde en bättre bild av sin hälsa och livsstil, i syfte att förebygga hjärt/kärlsjukdom och diabetes samt att minska hälsoklyftorna.
  .
 • Inför samtalet får deltagarna fylla i en hälsoenkät, som sedan ligger till grund för det kommande hälsosamtalet.
  .
 • Mer än 25 procent av sjukdomsbördan i Sverige beror på våra dåliga levnadsvanor. Hur fysiskt aktiva vi är, vad vi äter och i vilken mån vi nyttjar tobak och alkohol påverkar vår risk att drabbas av cancer, hjärt/kärlsjukdom, kroniska lungsjukdomar och diabetes typ 2.
  .
 • Alla invånare listade vid vårdcentralerna i Hällefors och Kopparberg får erbjudande om hälsosamtal året de fyller 40-, 50-, 60- och 70 år.
  .
 • Att satsningen görs just i Hällefors och Ljusnarsberg beror på att här finns stor förbättringspotential eftersom folkhälsan här är sämre än i länets övriga kommuner.
  .
 • På sikt kommer även hälsosamtalen att erbjudas till förstagångsföräldrar.

Örebro län | Hällefors/Kopparberg
Örebronyheter

Källa Region Örebro län

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in