Spännande utveckling i Nora

By on 16 juni, 2022
Flera nya beslut i kommunstyrelsen togs den 15 juni.
Bild: Nora kommun

Under kommunstyrelsens möte onsdag den 15 juni tog kommunstyrelsen beslut om tre spännande utvecklingsområden i Nora kommun.

….

Förskola

Sedan tidigare pågår det en utredning om förskolor i Nora kommun, där målet är att fortsatt utveckla förskolorna i kommunen. Kommunstyrelsen ger nu skolchefen i uppdrag att se över möjligheten att på både lång och kort sikt lösa behovet av förskoleplatser, för att fortsätta ge samma goda barnomsorg under de kommande åren. 

– Vi ser behovet att fokusera på förskolan centralt i Nora och att börja med det då vi har nya familjer med behov av förskoleplatser, det här beslutet blir en del av den förskoleutredning som pågår och fortsätter under hösten, säger skolchef Christian Kokvik

Bostadsområdet Stensnäs är ett attraktivt och relativt nytt område i kommunen där mark har detaljplanerats för en förskola, men tidigare har inte behovet funnits. Det kan i samband med den pågående förskoleutredningen bli aktuellt att utreda förutsättningen för en ny förskola i det området.

– Vi ser en väldigt positiv utveckling, vi har ett aktivt och medvetet arbete för tillväxt och vi ser nu hur det på många olika håll finns ett ökat intresse för vår kommun, säger kommunstyrelsens ordförande Solveig Oscarsson (S)

 Behovet inom förskolan är ett tecken på att antalet barn återigen blir fler i vår kommun. Kommunen planerar både för verksamheten på kort och lång sikt där en del i planen är en helt ny förskola.

….

Nya Karlsängskolan 

Kommunstyrelsen har nu beslutat om att inriktningen för projektet Nya Karlsäng kommer att vara en nybyggd högstadieskola vid Parkgatan i Nora. Förstudien går nu in i en ny spännande fas där förutsättningar och förväntningar tas fram i en programplan. 

– Det här är ett stort och viktigt steg i den framtida utvecklingen av Nora kommun, om vi ska nå visionen om 13 000 invånare till år 2030 så är våra skolor en enormt viktig del och en ny högstadieskola kommer att vara en stark dragkraft för kommunen, säger Solveig Oscarsson (S)

– Det här är ett glädjande beslut som vi arbetat med under en lång period, det är en bit kvar på vägen men det är spännande och kul att vi nu kan ta nästa steget mot en ny högstadieskola, säger kommunalråd Tom Rymoen (M)

….

Förlängd parkeringstid

Nora kommun strävar efter att vara en attraktiv turiststad och kommunstyrelsen har med det som bakgrund beslutat om att utöka parkeringstiden i Nora från två timmar till fyra timmar på de platser där det just nu är två timmar. Tanken är att ge besökare och invånare möjligheten att spendera en längre tid i Nora och njuta av det som staden har att erbjuda. De parkeringar som tillåter en längre tid än fyra timmar kommer att vara oförändrade.

– Nora är en vacker stad som är väl värd att besöka och med det här beslutet så är möjliggör vi för allmänheten att spendera mer tid i Nora utan stressen av att bara kunna parkera i två timmar, säger Solveig Oscarsson (S)

– Vi vill med det här beslutet förenkla för alla som parkerar i Nora, kommunen har ett fantastiskt näringsliv och att då göra det enklare för våra besökare och invånare att ta del av det är en glädjande utveckling, säger Tom Rymoen (M)

Politik | Nora
Örebronyheter

Källa Nora kommun

You must be logged in to post a comment Login