Sport | iNADO uppmanar att Ryssland bannlyses från OS

By on 18 juli, 2016

iNADO, de nationella antidopingorganisationernas samarbetsorgan, uppmanar att de ryska delegationerna bannlyses från OS och Paralympics i Rio

Som en konsekvens av de fördömande slutsatserna i rapporten om statligt sponsrad inblandning i antidoping som släppts idag av professor Richard McLaren, bör de ryska delegationerna förbjudas från att delta i de olympiska och paralympiska spelen i Rio de Janeiro.

Institutet för nationella antidopingorganisationer (iNADO) utfärdade detta uttalande som reaktion på dagens publicering av professor Richard McLarens rapport om ryska regeringens manipulation av antidopinginsatser i Ryssland.

McLaren- rapporten kom som en stor besvikelse och chockerande inblick i en massiv konspiration mot de rena idrottsutövarna i världen.

– De rena idrottsutövarna i världen har svikits och förtjänar mycket bättre. iNADO uppmanar IOK och IPC, och med stöd från WADA, för att svara på ett entydigt sätt genom att förhindra de ryska delegationerna från att delta i de olympiska och paralympiska spelen, säger iNADOs ordförande Doug MacQuarrie.

I alla sporter, bör endast enskilda ryska idrottare som uppfyller de stränga kriterier som utarbetats av det internationella friidrottsförbundet (IAAF) bli aktuella för deltagande.

Detta är ett vägskäl då IOK och IPC måste visa nolltolerans till doping genom att förbjuda alla inblandade idrottsutövare i detta statsponsrade system deltagande i de olympiska och paralympiska spelen.

iNADO menar samtidigt att de ryska idrottsutövarna ska välkomnas tillbaka till den internationella idrottsscenen när deras nationella antidopingprogram överensstämmer med kraven i World Anti-Doping Code.

Därför uttalar iNADO sitt stöd för förstärkta insatser för att återanpassa RUSADA, Rysslands NADO. Så länge det inte finns en trovärdig nationell antidopingorganisation som fungerar oberoende i Ryssland, finns inte heller omvärldens förtroende för att de ryska olympiska och paralympiska idrottsutövarna konkurrerar ärligt.

Den svenska dopingkommissionen ställer sig helt och fullt bakom iNADOs uttalanden.

iNADO är den internationella medlemssammanslutningen av NADOs. NADOs har det enda och otvetydiga mandatet att skydda rena idrottsutövare, utan motstridiga intressen som att främja idrotten. iNADOs medlemmar representerar alla olympiska regioner och genomför det mesta av arbetet mot doping i hela världen årligen.

RF ansvarar för svensk idrotts arbete mot doping och är också Sveriges Nationella Antidopingorganisation (NADO).
Dopingkommissionen, ett inom RF oberoende organ, har det övergripande ansvaret för idrottens antidopingverksamhet.

Sport
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login