Stadsparkens lekplats får ny klätterställning

By on 9 februari, 2023
Foto: Örebro kommun

Nu börjar etapp 2 i ombyggnationen av Stadsparkens lekplats. Efter att den gamla klätterställningen rivits kommer Örebro kommun börja bygga den nya klätterställningen och sätta upp annan lekutrustning. Under tiden är gungställningen och den lilla klätterställningen öppen.

I oktober 2022 började arbetet med att bygga om Stadsparkens lekplats. Arbetet sker i flera etapper. Under den första etappen byggs delen som är inhägnad med staket om. Det bygget kommer fortsätta parallellt med etapp 2 fram till sommaren. Under byggtiden är gungställningen och den lilla klätterställningen öppen. Hela den nya lekplatsen planeras att vara klar till hösten.

– Det som ska göras nu i etapp 2 är att bygga om resterande del av lekplatsen, vi börjar med att stänga av och riva den stora klätterställningen och det som är runt den. Sedan börjar vi bygga den nya klätterställningen och annan utrustning i anslutning till den, berättar Gustav Älgå, parkingenjör och projektledare för Stadsparkens lekplats.

Lilla Wadköping

När hela lekplatsen är klar kommer det bland annat att finnas en linbana och en stor fågelbogunga, sand- och vattenlekmiljöer med pumpar, samt lekhus inspirerade av ”Lilla Wadköping” med Kajsa Wargs stuga och en liten skola.

– Etapp 1 är inte klar än men planen är att öppna både Lilla Wadköping och delen med den nya klätterställningen innan sommaren. Sedan färdigställer vi allt under hösten, berättar Gustav Älgå.

Arbetet med att utveckla plaskdammen sker parallellt med det pågående arbetet med lekmiljön men drivs som ett separat projekt.

Den lekfulla staden

Kreativa lekmiljöer är livsviktigt för barns lärande, utveckling och välmående. Ombyggnationen av lekplatsen i Stadsparken är en del av projektet ”Den lekfulla staden” som ska utvärdera och utveckla hur Örebro kommun bygger gröna och socialt hållbara leklandskap. Lekplatsen i Stadsparken ska bli en mötesplats där barn och vuxna kan ha roligt tillsammans.

Örebro
Örebronyheter

Källa: Örebro kommun

You must be logged in to post a comment Login