All posts tagged "Ombyggnad"

 • Delar av Täbyvägen Kumla stängs av under vecka 34-35

  Delar av Täbyvägen Kumla avstängd under vecka 34-35. Under vecka 34-35 kommer Täbyvägen i anslutning till rondellen vid Lidl vara avstängd. Detta på grund av ombyggnad av säker passage till nya Willys för gångare och cyklister. Kumla...

  • Posted augusti 18, 2023
  • 0
 • Våghustorget stängs av från 23 juli

  I slutet av juli fortsätter Örebro kommun arbetet med att byta vatten- och avloppsledningar mellan Kungsgatan och Fabriksgatan. Samtidigt anpassas Våghustorget för kollektivtrafiksystemet med snabbussar. Arbetet innebär att Våghustorget stängs av helt för trafik fram till årsskiftet....

  • Posted juni 21, 2023
  • 0
 • Nu inleds nästa steg längs Rudbecksgatan

  Måndag 3 april börjar nästa steg i arbetet längs Rudbecksgatan, men redan nu sker förberedelser med omledning och avstängning. – När vi nu inleder nästa steg i arbetet längs Rudbecksgatan blir det ännu viktigare att alla som...

  • Posted mars 30, 2023
  • 0
 • Spruthuset i Lindesberg får byggas om till spa-anläggning

  Politikerna i bygg- och miljönämnden gör det igen – går emot tjänstemännen i Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen som ville avslå ansökan om bygglov för ombyggnad av Spruthuset i Lindesberg till spa-anläggning. Inte med hänvisning till byggnadens kulturvärden ”som beaktas...

  • Posted februari 20, 2023
  • 0
 • Stadsparkens lekplats får ny klätterställning

  Nu börjar etapp 2 i ombyggnationen av Stadsparkens lekplats. Efter att den gamla klätterställningen rivits kommer Örebro kommun börja bygga den nya klätterställningen och sätta upp annan lekutrustning. Under tiden är gungställningen och den lilla klätterställningen öppen....

  • Posted februari 9, 2023
  • 0
 • Klart för start för om- och tillbyggnad av Hammars skola

  Nu är avtalet för om- och tillbyggnation av Hammars skola påskrivet och klart, det är företaget ÅV-Bygg som efter upphandling fått uppdraget att bygga om Hammars skola till en modern F-3-skola med förskola, fritidshem och mottagningskök. Byggstart...

  • Posted augusti 27, 2022
  • 0
 • Sanatoriespåret lyser igen

  Vintern 2020 revs den gamla belysningsanläggningen i Sanatoriespåret av säkerhetsskäl. De gamla trästolpar som höll belysningskabeln uppe var i mycket dåligt skick och riskerade att falla. Under våren 2022 påbörjades arbetet med att anlägga en ny belysningsanläggning...

  • Posted augusti 26, 2022
  • 0
 • Nu börjar ombyggnationen av gamla småbåtshamnen i Karlskoga

  Båtplatserna har länge varit i dåligt skick och därför inte fyllt sitt syfte. Nu börjar arbetet med att renovera den gamla småbåtshamnen och göra området till en levande mötesplats, med Karlskogas bästa läge. På de nya bryggorna...

  • Posted maj 14, 2022
  • 0
 • Dags att lägga sista pusselbiten för E18 mellan Örebro och Stockholm

  Nu börjar Trafikverket bygga om E18 mellan Köping och Västjädra till motorväg. När arbetet är klart ökar framkomligheten och trafiksäkerheten på den högtrafikerade sträckan. E18-sträckan mellan Köping och Västjädra är den sista delen mellan Örebro och Stockholm...

  • Posted maj 10, 2022
  • 0
 • Kraftig nedgång i ombyggnad av lokaler

  Ombyggnadsaktiviteten inom privata och offentliga lokaler föll markant under 2022. Totalt minskade de påbörjade ombyggnadsinvesteringarna med drygt 25 procent, men skillnaderna mellan de olika sektorerna var stora. Detta visar NAVET Analytics löpande konjunkturrapportering om den svenska bygg-...

  • Posted februari 21, 2022
  • 0