Standard för barnvagnar nu anpassad för tyngre barn

Av på 3 mars, 2019
Arkivbild - barnvagnen på bilden har inget med artikeln att göra.

Små barn utgör en sårbar grupp i vårt samhälle. Det är viktigt att produkter för barn är säkra att använda. Nu har den europeiska standarden för barnvagnar reviderats. Den nya standarden har delats upp i två delar för att ta hand om nya typer och funktioner hos barnvagnar, där särskilda krav på barnvagnar för tyngre barn anges.

SIS, Swedish Standards Institute, har tillsammans med Konsumentverket och barnvagnsproducenter deltagit i det europeiska arbetet med att ta fram standarden som nu också satts som svensk standard, SS-EN 1888-1:2019 och SS-EN 1888-2:2019.

Vi såg till exempel tidigare olyckor med olåsta svänghjul som roterat i en position där de låst in sig i varandra, vilket ledde till att vagnen fick ett plötsligt stopp och välte, och barnet slog i underlaget. I den nya standarden ska hjulen klara ett test där de inte kan rotera in i varandra, säger Anna Strandberg, ordförande SIS standardiseringskommitté för barnartiklar och utredare vid Konsumentverket.

Den nya utgåvan anger krav och testmetoder för sittvagnar och liggvagnar avsedda för ett eller fler barn, upp till 15 kg per barn och upp till 20 kg med integrerad ståbräda. Den andra delen är ett tillägg med krav och testmetoder på sittvagnar för barn över 15 kg upp till 22 kg per barn. Andra krav på stabilitet och hållfasthet ställs nu på de vagnar som är tänkta för de tyngre barnen. Syftet med tillägget är inte att äldre barn än tre år ska kunna använda barnvagnar utan att småbarn som använder barnvagn ofta är tyngre än de tidigare max tillåtna 15 kg och att det för dem behövs barnvagnar som klarar högre påfrestning.

Uppdateringar har gjorts när det gäller kemiska krav, minimering av risker att fastna och risker kring rörliga delar samt att ny testmetod för parkeringsbroms och hjulens stabilitet finns med. Standarden riktar sig till barnvagnstillverkare, återförsäljare, inköpare/kravställare, testlabb och myndigheter för till exempel marknadskontroll.

– Standarden sätter miniminivån för vilka krav som ställs på en säker barnvagn, och en gemensam europastandard höjer kvaliteten och skapar en rättvis konkurrens i branschen. Säkerhets- och konsumentskyddsaspekter har prioriterats, samtidigt som standarden också ska vara bra ur funktions- och kvalitetssynpunkt, säger Bodil Möller, projektledare SIS, Swedish Standards Institute.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in