Startskott för en livsmedelsstrategi för Örebro län

By on 20 januari, 2017

Den 16 januari tillkännagavs, efter 25 år av väntan, äntligen målen för den nationella livsmedelsstrategin för Sverige. Därmed blir LRF Örebros möte angående en regional livsmedelsstrategi idag fredag den 20 januari ännu mer intressant. Deltagare är representanter för LRF samt politiker och beslutsfattare från länet.

De nationella målen tar sin utgångspunkt i de för livsmedelsbranschen oerhört viktiga områdena stärkt konkurrenskraft, ökad produktion, lönsamhet och ökad sysselsättning i nya och existerande företag. En tydlig förändring som LRF välkomnar är att konkurrenskraft och lönsamhet prioriteras när det handlar om att sätta regler och villkor för branschen. En annan positiv förändring är att konsumentperspektivet lyfts fram i strategin. LRF anser att det är bra eftersom konsumenternas efterfrågan av svenska produkter blir större och större.

– Vi hoppas att vid mötet idag fredag kunna börja dra upp en målbild för vad vi vill åstadkomma i Örebro län, säger Per Willén, regionordförande LRF Örebro. Vilka möjligheter har vi och hur skulle en regional livsmedelsstrategi kunna se ut i vårt län?

LRF Örebro vill nu börja dra upp en målbild för vad vi vill åstadkomma i Örebro län. Vilka möjligheter finns och hur skulle en regional livsmedelsstrategi kunna se ut i vårt län? Vi har bjudit in politiker och beslutsfattare för att påbörja en dialog kring detta.

Länet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login