All posts tagged "Livsmedelsstrategi"

 • Allvarligt läge för svensk matproduktion

  Som en konsekvens av Rysslands invasion av Ukraina befinner sig Sverige mitt i en europeisk energikris som slår hårt mot den svenska livsmedelsproduktionen. De skenande priserna på el, bränsle och mineralgödsel gör att risken för en minskad...

  • Posted oktober 8, 2022
  • 0
 • Jordbruksverket vill prioritera livsmedelsproduktionen och jordbrukets miljöarbete

  Ett smalare och kraftfullare landsbygdsprogram som är enklare både för stödmottagare och myndigheter – det är målbilden i det förslag som Jordbruksverket har lämnat till regeringen. Förslaget innebär ett ökat fokus på jordbruket och den hållbara matproduktionen...

  • Posted juli 10, 2020
  • 0
 • 25 miljoner kronor för att bidra till målen i den nationella livsmedelsstrategin

  Under våren utlyser Jordbruksverket 25 miljoner kronor till pilot- och samarbetsprojekt för regionala och lokala insatser som bidrar till den nationella livsmedelsstrategin. Utlysningen är en del av Jordbruksverkets regeringsuppdrag att fördela medel till insatser för livsmedelsstrategin på...

  • Posted april 7, 2018
  • 0
 • Så ska nya jobb skapas inom hela livsmedelskedjan

  Enligt den nationella livsmedelsstrategin ska hela den svenska livsmedelskedjan växa och livsmedelsexporten öka. Den inhemska efterfrågan på hållbar, högkvalitativ och närproducerad svensk mat pekar stadigt uppåt. Därför ska Livsmedelsföretagen, LRF, SLA Arbetsgivarna, Hushållningssällskapet samt Arbetsförmedlingen och Bemanningsföretagen...

  • Posted februari 26, 2018
  • 0
 • Den nationella livsmedelsstrategin är viktig för Örebro

  Imorgon tisdag beslutar riksdagen om införandet av en svensk livsmedelsstrategi, statusen för livsmedelsproduktion värderas därmed som lika viktig för Sverige som exempelvis IT-industrin. Samtidigt pågår ett mycket positivt arbete med framtagning av regionala och lokala livsmedelsstrategier. Per...

  • Posted juni 19, 2017
  • 0
 • Här är LRF Örebro läns kommentarer till den nationella livsmedelsstrategin

  Här är LRF Örebros kommentarer till den nationella livsmedelsstrategin som offentliggjordes tidigare idag av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Propositionen som lämnas till riksdagen har rubriken ”En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet”....

  • Posted januari 30, 2017
  • 0
 • Startskott för en livsmedelsstrategi för Örebro län

  Den 16 januari tillkännagavs, efter 25 år av väntan, äntligen målen för den nationella livsmedelsstrategin för Sverige. Därmed blir LRF Örebros möte angående en regional livsmedelsstrategi idag fredag den 20 januari ännu mer intressant. Deltagare är representanter...

  • Posted januari 20, 2017
  • 0