Stor omställning till KRAV i Svenskt lantbruk

By on 28 mars, 2017

Som ett resultat av den ökade efterfrågan på KRAV-märkta produkter har omställningen bland svenska bönder ökat. Antalet KRAV-märkta bönder har blivit fler och ägg-, gris- och slaktkycklingproduktionen har ökat kraftigt. Dessutom börjar nu en omställningsvåg i mjölkproduktionen. Det visar KRAVs Marknadsrapport 2017. 

Försäljningen av KRAV-märkt har ökat rekordartat de senaste åren i Sverige. Nu kan det konstateras att de svenska bönderna har svarat bra på marknadssignalerna. På två år har den KRAV-märkta ägg- och grisproduktionen ökat med omkring 50 procent och slaktkycklingproduktionen mer än tredubblats. Dessutom har antalet KRAV-märkta bönder blivit fler, ett trendbrott efter flera år av minskningar. 

Nästa omställningsvåg ser vi nu i mjölkproduktionen. Hos marknadsledaren Arla förväntas invägningen av KRAV-märkt mjölk öka med 70 miljoner kilo under 2017 och 2018, vilket motsvarar en ökning på omkring 20 procent av hela den svenska invägningen av ekologisk mjölk. Arlas arbete med att rekrytera mjölkbönder till KRAV har pågått sedan våren 2015. Det tar cirka 18 månader från beslutet att ställa om tills en gård kan leverera KRAV-märkt mjölk. 

Några gårdar har börjat leverera KRAV-märkt mjölk redan under 2016, men de stora volymerna kommer under 2017, när 62 av våra gårdar ställer om korna till KRAV, säger Åse Arnbratt, ekoansvarig på Arla.

Enligt LRF mjölk har invägningen av ekologisk mjölk legat stilla under 2016, men KRAVs uppgifter visar att antalet mjölkkor i karens för KRAV-certifiering var cirka 2800 under 2016. Det är mer än en dubblering jämfört med 2015 och den högsta siffran sedan 2011. 

I början av den senaste ekoboomen fanns det ett mjölköverskott som möjliggjorde själva boomen. När detta överskott väl fått sitt rätta värde på marknaden är det nu dags för nya gårdar. Mejerierna och svenska mjölkbönder agerar nu med stor lyhördhet för marknaden, och det borgar för fortsatt god lönsamhet för de KRAV-certifierade mjölkgårdarna, säger Johan Cejie, försäljningschef på KRAV.

Den ökade omställningen inom animalieproduktionen, men även den växande konsumentmarknaden för KRAV-märkta spannmålsprodukter som matbröd och öl, gör att vi framöver kommer att behöva se en ökad omställning till KRAV också bland svenska spannmålsbönder.

KRAV-bönder i Sverige 2016

Län

Antal

Förändring mot 2015

Norrbotten

21

+1

Västerbotten

61

+5

Jämtland

59

+0

Västernorrland

57

+3

Gävleborg

155

+0

Dalarna

115

+5

Uppsala

209

-2

Västmanland

140

+5

Värmland

208

+9

Stockholm

116

+13

Örebro

135

-2

Södermanland

168

-1

Västra Götaland

960

+9

Östergötland

305

+0

Gotland

144

+2

Kalmar

100

-5

Halland

131

-5

Jönköping

164

+8

Kronoberg

88

+2

Blekinge

30

-1

Skåne

311

+10

Totalt

3677

+56

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login