Stor prisuppgång på villor i Örebro

Av på 8 maj, 2021
Arkivbild

Villapriserna steg mellan februari och april med 11 procent i Örebro län. Det är en betydande uppgång jämfört med det gångna året då priserna i snitt ökat med 4 procent.

Det här visar ny statistik från Svensk Mäklarstatistik som Newsworthy har analyserat.

Även i hela Sverige ökar villapriserna. I hela riket noterades en prisuppgång på 8 procent.

Grön stapel betyder att priserna stiger, röd att de sjunker.
 

Bland kommunerna i Örebro stiger priserna på villor i fyra av fem kommuner (där det redovisats uppgifter om prisutveckling). Störst var ökningen i Hallsberg där priserna steg med 17 procent. I Karlskoga däremot sjönk priserna med 1 procent. Notera att det på grund av få försäljningar saknas uppgifter om prisförändringar för villor i sju av länets tolv kommuner.

Sammanlagt såldes 428 villor i Örebro län mellan februari och april till ett genomsnittligt pris på 2,6 miljoner kronor. I fjol gjordes 410 affärer vid den här tiden på året.

I hela Sverige såldes 14 428 villor för i snitt 4,0 miljoner kronor.

Grafen visar ett tre månaders glidande medelvärde för antalet försäljningar av villor.

PRISERNA PÅ BOSTADSRÄTTER STIGER NÅGOT

Priserna på bostadsrätter har gått upp i Örebro län. Medelpriset på försäljningarna under de senaste tre månaderna visar på en uppgång med 1 procent.

Även i hela Sverige ökar priserna på bostadsrätter. I hela riket noterades en prisuppgång på 3 procent.

Grön stapel betyder att priserna stiger, röd att de sjunker.

Bland kommunerna i Örebro stiger priserna på bostadsrätter i två av tre kommuner (där det redovisats uppgifter om prisutveckling). Störst var ökningen i Kumla där priserna steg med 14 procent. Notera att det på grund av få försäljningar saknas uppgifter om prisförändringar för bostadsrätter i nio av länets tolv kommuner.

Sammanlagt såldes 654 bostadsrätter i Örebro län mellan februari och april till ett genomsnittligt pris på 1,7 miljoner kronor. I fjol gjordes 598 affärer vid den här tiden på året.

I hela Sverige såldes 35 529 bostadsrätter för i snitt 2,9 miljoner kronor.

Grafen visar ett tre månaders glidande medelvärde för antalet försäljningar av bostadsrätter.

MÅNGA FÖRSÄLJNINGAR AV FRITIDSHUS

Mellan februari och april såldes 36 fritidshus i Örebro län. Det är relativt många sett till aktiviteten på bostadsmarknaden i länet under de senaste tolv månaderna, samt det historiska snittet för den här tiden på året.

Under februari till april såldes det fyra färre fritidshus i Örebro än snittet för det senaste året. Men när vi tar i beaktande att februari till april, också historiskt sett, är tid då det säljs färre fritidshus än under resten av året, kan bostadsmarknaden karaktäriseras som förhållandevis aktiv.

De sålda fritidshusen i Örebro län hade ett genomsnittligt pris på 1,4 miljoner kronor. I fjol gjordes 32 affärer vid den här tiden på året.

I hela Sverige såldes 1 239 fritidshus för i snitt 2,7 miljoner kronor.

Grafen visar ett tre månaders glidande medelvärde för antalet försäljningar av fritidshus.

Statistiken visar även på en kännbar prisuppgång i Örebro län. Medelpriset på försäljningarna av fritidshus i länet var 11 procent högre än för ett år sedan. Även i hela Sverige ökar priserna på fritidshus. I hela riket noterades en prisuppgång på 15 procent.

Grön stapel betyder att priserna stiger, röd att de sjunker.

FÖRSÄLJNINGAR AV VILLOR I ÖREBRO LÄN 

Kommun Prisutveckling
(3 månader)
Antal försäljningar (senaste 3 månaderna) Medelpris (kr)
Askersund 14 1,8 miljoner
Degerfors 31 1,1 miljoner
Hallsberg 26 1,9 miljoner
Hällefors 10 0,7 miljoner
Karlskoga 51 1,9 miljoner
Kumla 36 3,1 miljoner
Laxå 8 1,0 miljoner
Lekeberg 21 2,4 miljoner
Lindesberg 40 1,4 miljoner
Ljusnarsberg 6 0,5 miljoner
Nora 29 1,7 miljoner
Örebro 156 3,9 miljoner
 
Om det gjorts färre än 25 affärer under tidsperioden redovisar Svensk Mäklarstatistik inga uppgifter om prisutveckling.

FÖRSÄLJNINGAR AV BOSTADSRÄTTER I ÖREBRO LÄN 

Kommun Prisutveckling
(3 månader)
Antal försäljningar (senaste 3 månaderna) Medelpris (kr)
Askersund 8 0,8 miljoner
Degerfors 7 0,7 miljoner
Hallsberg 11 0,8 miljoner
Hällefors 0  
Karlskoga 95 0,5 miljoner
Kumla 33 1,3 miljoner
Laxå 2 0,3 miljoner
Lekeberg 9 2,8 miljoner
Lindesberg 22 0,6 miljoner
Ljusnarsberg 1 0,2 miljoner
Nora 8 0,6 miljoner
Örebro 458 2,1 miljoner
 
Om det gjorts färre än 25 affärer under tidsperioden redovisar Svensk Mäklarstatistik inga uppgifter om prisutveckling.

FÖRSÄLJNINGAR AV FRITIDSHUS I ÖREBRO LÄN

Kommun Prisutveckling
(12 månader)
Antal försäljningar (senaste 3 månaderna) Medelpris (kr)
Askersund 7 2,0 miljoner
Degerfors 1 2,0 miljoner
Hallsberg 5 0,7 miljoner
Hällefors 3 1,2 miljoner
Karlskoga 0  
Kumla 0  
Laxå 4 2,2 miljoner
Lekeberg 0  
Lindesberg 5 1,2 miljoner
Ljusnarsberg 1 0,8 miljoner
Nora 0  
Örebro 10 1,0 miljoner

OM TOLKNING AV STATISTIKEN

För bostadsrätter mäts prisutvecklingen genom att följa förändringen av det genomsnittliga kvadratmeterpriset. För villor och fritidshus mäts prisutvecklingen genom att följa förändringen av K/T-talet, det vill säga kvoten mellan pris (köpesumma) och taxeringsvärdet.

För villor och bostadsrätter redovisar vi tre månaders prisutveckling, för fritidshus tolv månader.

Samtliga uppgifter om antal försäljningar, prisutveckling och slutpriser redovisas som glidande medelvärden. För villor och bostadsrätter handlar det om ett medelvärde för de senaste tre månaderna, för fritidshus tolv månader. Syftet är att tona ner tillfälliga variationer och tydligare kunna se utvecklingen över tid.

Alla uppgifter kommer från Svensk Mäklarstatistik.

Ekonomi | Länet/Lokalt
Örebronyheter

Källa: Newsworthy

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in