Stora hinder för svenskar som vill flytta

By on 15 juni, 2018

40 procent av svenskarna går i flyttankar, men för merparten finns det tydliga hinder för att de ska kunna ta steget. Det visar en ny Novusundersökning som genomförts på uppdrag av Fastighetsbyrån. Olika ekonomiska faktorer är de vanligaste hindren men bristande utbud är också en betydande anledning till att många inte flyttar.

Fastighetsbyrån har genomfört en Novusundersökning där 1 614 svenskar har svarat på frågor om sin boendesituation. 40 procent av svenskarna har funderat på att köpa nytt boende det senaste året, vilket är en liten minskning jämfört med för ett år sedan (42 %).

Unga hindras av kontantinsatsen och de äldre av reavinstskatten
Merparten av de som vill flytta svarar även att det finns olika faktorer som hindrar dem från att ta steget – en majoritet anger ekonomiska faktorer. 25 procent av de som vill flytta tycker att det blir för hög kostnadsökning, 12 procent har inte kontantinsatsen som krävs, 7 procent får inte lån av annan anledning och 11 procent drabbas för hårt av flyttskatten. Yngre personer hindras i betydligt högre grad av krav på kontantinsats medan äldre i högre utsträckning anger reavinstskatten som hinder.

– Vissa, framförallt unga, får helt enkelt inte ihop ekonomin för att kunna köpa en bostad. Vi  märker även att en stor grupp, som vill men inte måste flytta, just nu inte tar steget. För många blir det helt enkelt en för stor kostnadsökning. Tyvärr har vi flera inlåsningseffekter som hämmar flyttströmmar och därmed påverkar hela samhället negativt. Politikerna måste se över hela bostadspolitiken och bland annat göra förändringar som ökar rörligheten, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.

Bristande utbud sätter stopp
Utöver de ekonomiska hindren är det många som inte flyttar på grund av bristande utbud. 23 procent av de som vill flytta hittar inte något de gillar, 19 procent tycker inte att det som de vill flytta till finns på marknaden och 7 procent hittar ingen bostad som uppfyller deras behov.

– Ett tydligt behov är billigare bostäder. Det som har byggts de senaste åren är för likriktat, ofta dyrare bostadsrätter i centrala lägen. Här har både kommuner och byggföretag ett ansvar för att möjliggöra en större bredd. Sedan kan man se att det även finns behov av mer anpassade boenden, framförallt för äldre personer. Där finns en marknad som inte är mättad och som kan bidra till att få igång flyttkedjorna, säger Johan Engström.


Resultat:
Har du under senaste året funderat på att köpa nytt boende?

Svarsalternativ Totalt 18-25 år 56+ år
Ja, ofta 12 % 24 % 5 %
Ja, det har hänt 28 % 38 % 23 %
Nej 59 % 32 % 71 %
Vet ej 1 % 6 % 0 %

Är det något av följande som hindrar dig från att flytta (flera svar möjliga)?

Svarsalternativ Totalt 18-25 år 56+ år Flyttbenägna
Det blir för hög kostnadsökning jämfört med nuvarande boendekostnad 19 % 16 % 20 % 25 %
Jag har inte hittat något jag gillar 12 % 11 % 14 % 23 %
Det jag vill flytta till finns inte på marknaden eller i det område där jag vill bo 9 % 10 % 7 % 19 %
Jag får inte lån p g a har inte den kontantinsats som krävs 9 % 23 % 3 % 12 %
Jag har inte kommit till skott/inte haft tid 8 % 11 % 7 % 17 %
Jag kommer drabbas för hårt av reavinstskatten/flyttskatten för att det ska vara ekonomiskt försvarbart 7 % 4 % 12 % 11 %
Jag kan inte hitta en bostad som uppfyller speciella behov som jag har 5 % 5 % 6 % 10 %
Jag får inte det lån som krävs beviljat från banken av annan anledning 4 % 7 % 1 % 7 %
Annat, nämligen: 22 % 23 % 26 % 14 %
Inget av ovan 27 % 20 % 22 % 10 %
Vet ej 3 % 3 % 4 % 3 %

Regionalt
Örebronyheter

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av Fastighetsbyrån. Målgruppen för undersökningen är den svenska allmänheten 18-79 år. Totalt har 1614 intervjuer genomförts under perioden 16 maj-7 juni 2018. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel. I maj 2017 genomfördes motsvarande Novusundersökning med 1611 genomförda intervjuer. Vissa av frågorna ställdes på samma sätt och kan därmed jämföras med året resultat.

You must be logged in to post a comment Login