Stora skillnader i diagnostisering av psykiatriska störningar i olika delar av världen

By on 15 januari, 2023
Foto: Psykiatrispecialisterna

En ny studie publicerad i tidskriften JAMA Psychiatry har avslöjat viktiga skillnader i hur psykiatriska störningar diagnostiseras i olika delar av världen. Studien, som gjordes av forskare från University of Liverpool och University of Cambridge, visar att det finns stora variationer i hur olika psykiatriska diagnoser fastställs i olika länder.

Forskarna undersökte data från mer än 100 000 patienter från 21 olika länder, inklusive USA, Storbritannien, Kina, Indien och Sydafrika. De upptäckte att det fanns stora skillnader i hur ofta olika diagnoser ställdes, till exempel var depression mycket vanligare i vissa länder jämfört med andra.

Studien visade också att det fanns skillnader i hur olika diagnoser definierades och klassificerades i olika länder. Till exempel använde vissa länder en mer klinisk definition av depression, medan andra länder använde en mer symptomatisk definition.

Forskarna säger att dessa resultat pekar på vikten av att ha en internationellt erkänd och standardiserad metod för att diagnostisera psykiatriska diagnoser. De påpekar också att det är viktigt att ta hänsyn till kulturella skillnader när det gäller psykiatriska diagnoser, eftersom det kan påverka hur patienter uppfattar och hanterar sina symtom.

”Denna studie visar på behovet av en mer standardiserad och internationellt erkänd metod för att diagnostisera psykiatriska störningar, så att patienter över hela världen kan få rätt vård och behandling,” kommenterar David Grönte, överläkare i psykiatri från Linköping.

Studien är ett viktigt steg i riktningen mot en mer jämlik och rättvis psykiatrisk vård och diagnostik för patienter över hela världen.

Hälsa | Världen
Örebronyheter

Källa: Psykiatrispecialisterna

You must be logged in to post a comment Login