Stora stöd till jordbävningsdrabbade i Syrien

By on 11 februari, 2023
Foto: Islamic Relief

Sidas humanitära partners på plats i Syrien har gjort livräddande insatser sedan jordbävningen drabbade området. Behoven av humanitärt stöd till de drabbade av jordbävningen är enorma och nu beslutar biståndsmyndigheten att skicka 80 miljoner i akutstöd till bränsle, ambulanser, matpaket, samt logi, skydd och sjukvårdsstöd.

– Alla Sidas humanitära samarbetsorganisationer i Syrien arbetar just nu med livräddande insatser som att få ut sina lager av mat och materiel till behövande. De hjälper även räddningstjänsten med logistik och resurser, säger Jakob Wernerman, chef för humanitära enheten på Sida.

Stödet Sida skickar till Syrien ska bland annat gå till bränsle, ambulanser och sjukvårdsstöd. Pengarna ska även gå till matpaket, logi och skydd till de drabbade. När det gäller de drabbade områdena i Turkiet har Sida inga samarbeten för humanitärt bistånd på plats. Biståndsmyndigheten har heller inte har fått in någon förfrågan från samarbetspartners ännu för insatser i Turkiet.

Redan kris i Syrien

– Vi bevakar situationen i Turkiet men ser att de har en helt annan kapacitet att hantera situationen. Större delen av stödet dit sker inom ramen för civilskyddssamarbetet. Vi är mer oroade över Syrien som redan befinner sig i en humanitär kris. Där förvärras situationen av de lokala myndigheternas begränsade kapacitet och rådande konflikt som försvårar tillträde till drabbade områden, men vi kan även komma att fatta beslut om akutstöd till Turkiet, säger Jakob Wernerman.

Sida planerar att besluta om 60 miljoner kronor till två av FN:s landfonder i Syrien. En av landfonderna är riktad till nordvästra Syrien och kommer bidra till ökat humanitärt stöd och säkerställa opartiskt stöd till alla drabbade i områden. Sidas flexibla stöd till landprogram har redan möjliggjort för humanitära samarbetspartners att svara upp till akuta behov som uppkommit.

Nya humanitära stöd

Två av Sidas humanitära partners har sökt och fått extra medel: Svenska Röda Korset och Islamic Relief Sweden. Pengarna ska gå till ökat logistiskt stöd som bränsle och ambulanser. Men även matpaket, logi, skydd och sjukvård ingår i akutstödet. Ytterligare ansökningar väntas komma in.

  • 6,2 miljoner till Islamic Relief Sweden inom Sidas snabbinsatshetsmekanism, i samarbete med Islamic Relief Türkiye. Cirka 55 000 människor i Aleppo och Idleb ska få madrasser, sängkläder och filtar samt matpaket.
  • 9 miljoner till Svenska Röda Korset, i samarbete med Röda halvmånen i Syrien. Kontantstöd, räddningsarbete, logi och tillgång till hälsoservice och mediciner för minst 20 000 människor.
  • På grund av den svåra vinterkylan frigjorde Sida redan i fredags den 3 februari, två dygn före jordbävningen, ytterligare 4,9 miljoner kronor i stöd till Islamic Relief Sweden för en nödinsats i nordvästra Syrien.

Utöver Sidas humanitära stöd direkt till samarbetsorganisationer ger Sida även stöd till insatser via MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Bland annat genom två experter på informations- och kommunikationssystem som deltar i FN:s team för katastrofbedömning (UNDAC).

250 miljoner i Syrien 2023

Jordbävningen vid gränsen mellan Turkiet och Syrien inträffade natten mellan söndag och måndag. Hittills har omkring 22 000 människor omkommit i båda länderna. I Syrien är norra delarna värst drabbade. Redan före jordbävningen var 15,3 miljoner i behov av humanitärt stöd i Syrien.

Under 2022 gav Sida 280 miljoner i humanitärt stöd i Syrien till tolv organisationer, inklusive FN-organ. Sidas inledande tilldelning 2023 av humanitärt bistånd till Syrienkrisen är 250 miljoner.

Sidas humanitära samarbetspartners finns i alla delar av Syrien, även nordvästra regionen. Dessa arbetar med insatser inom bland annat hälsa och sjukvård, vatten och sanitet, samt logi och skydd.

Humanitärt bistånd räddar liv

Humanitärt bistånd är akut stöd vid nödsituationer.

Det är FN som har ansvaret att samordna humanitära insatser. Sida ger i första hand humanitärt bistånd till organisationer som är med i FN:s samordning. Det humanitära biståndet grundar sig i den internationella folkrätten som exempelvis talar om hur stater får agera gentemot varandra. Mänskliga rättigheter är också en viktig del av folkrätten.

Sidas humanitära bistånd sker jämte och i samverkan med det långsiktiga utvecklingssamarbetet. Samverkan handlar om att på längre sikt stärka människors och samhällens förmåga att skydda sig mot och återhämta sig efter kriser och katastrofer.

Humanitärt stöd på tre sätt

  • Snabbinsatshetsmekanismen – Rapid Response Mechanism, är det snabbaste stödet till akuta kriser. Det godkänns inom 24 timmar. Stödet kan exempelvis gå till att bygga hus och förse människor med mat efter en jordbävning eller efter en massevakuering i en konfliktzon.
  • Humanitarian Response Plans sträcker sig 12 månader och samordnas av FN. Insatserna kan vara längre och exempelvis handla om att upprätthålla husrum, mat och skydd för internflyktingar.
  • Det treåriga humanitära stödet går till kroniska kriser.

Syrien
Örebronyheter

Källa: Sida

You must be logged in to post a comment Login