Stora utmaningar att nå lönsamhet för svenskt lantbruk

Av på 7 november, 2013

I LRF Konsults årliga rapport ”Lantbrukets lönsamhet” redovisas svenska lantbrukares lönsamhet under 2013. Sammantaget känner alla näringsgrenar av lönsamhetsproblem och för växtodlingsföretagen bedöms säsongen som den sämsta på tre år. En viss ljusning kan anas för grisköttsföretag, liksom höjda mjölkpriser förbättrar lönsamheten i mjölkföretagen.

I alla animalieföretag påverkar foderpriset lönsamheten negativt och för växtodlingsföretagen försämras lönsamheten beroende på lägre spannmålspris inför nya skördesäsongen och bedöms till den sämsta på tre år. Även nötköttsföretagens lönsamhet sjunker något då höjda foderkostnader ätit upp avräkningsprishöjningar. Lönsamheten i Grisköttsföretagen har en fortsatt förbättring om än svag. Genom höjda mjölkpriser förbättras också lönsamheten i mjölkföretaget till över 2011 års nivå.

– Vi bedömer att det bara är 25 procent av lantbruksföretagen som når en långsiktig lönsamhet under 2013, säger Jimmy Larsson, segmentschef Lantbruk. Medelgårdarna som följs grundar sig på verkliga företag och för 2013 nås inte långsiktig lönsamhet i medelföretaget.

För griskötts- och nötköttsföretagen inleddes året med bra slaktpriser. Men nivåerna pressades under året till stor del beroende på importtryck. Mjölkpriserna i Sverige har speglat internationella uppgången men ändå är det långt tills att medelgården når långsiktig lönsamhet.

– Med den kostnadsmassa som finns i svenska jordbruket behöver produktpriserna höjas med 15-25 procent från 2013 års nivå för att medelgården ska ha stabil lönsamhet, säger Stefan Nypelius, affärsrådgivare, LRF Konsult.

För att skapa långsiktig lönsamhet behöver arbete ske på både intäkt- och kostnadssidan. Det krävs att företagaren har en effektiv organisation och produktion. Enskilda företagaren behöver arbeta med strategier för att förbättra sina affärer, komma ut på marknaden samt utveckla sitt affärsmannaskap för att klara de globala marknadsrörelserna ännu bättre än idag.

Lantbruksföretagen klarar en lönsamhetspress under kortare tid, men då tidsperioden blir för lång väljer man annan sysselsättning och allt färre yngre väljer att ta över verksamheten. Det påverkar en rad branscher negativt då ett lantbruksföretag håller många andra underleverantörer och annan service med arbete.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in