Storbritannien en bostadspolitik där marknaden fått styra

By on 15 maj, 2024
Arkivbild

I en ny rapport, ”Vad kan svensk bostadspolitik lära av Storbritannien”, tittar Hyresgästföreningen närmre på hur bostadspolitiken är utformad i Storbritannien. Här har man privatiserat och avreglerat bostadsmarknade,n mer än de flesta jämförbara länder och man har under en längre tid förskjutit maktförhållandet till fastighetsägarnas fördel.

Det har lett till osäkra villkor, höga boendekostnader och i många fall en undermålig boendestandard.

I Hyresgästföreningens rapportserie där man tar reda på hur olika länders bostadspolitik ser ut har turen kommit till Storbritannien. Ur svensk synvinkel finns det mycket som är intressant med hur den brittiska bostadspolitiken fungerar, där ambitionen att både privatisera och avreglera bostadssektorn är tydligare än i de flesta andra länder.

Här finns en uttalad ägarlinje, en mer behovsprövad social sektor, samt en lagstiftning som gynnar fastighetsägare med slagsida åt småskalig uthyrning.

– Sammantaget kan vi se att utmaningarna med den förda bostadspolitiken i Storbritannien är stora och att den bidragit till djupa klyftor mellan olika grupper. Bostäder köps upp av förmögna hobbyvärdar som sedan hyr ut dem till höga marknadshyror och med mycket osäkra villkor för de boende. Konsekvenserna borde avskräcka även den mest inbitna förespråkaren av renodlat marknadstänk säger, Martin Hofverberg, chefekonom på Hyresgästföreningen.

Storbritannien har idag det kanske mest omfattande bostadsbidraget i världen, motsvarande drygt en tredjedel av landets totala hyresbetalningar. Utöver det har man en stor social bostadssektor, som ska fånga upp behövande hushåll, men ändå uppger en fjärdedel av hyreshushållen att man har svårt att betala hyran.

– Man har haft en stor tilltro till att marknaden ska fungera av sig självt. Men införandet av marknadshyror har inte lett till en marknad i balans. Hyrorna är i många fall på nivåer som marknaden inte mäktar med, vilket i sin tur lett till att både hyresgäster och hyresvärdar blivit beroende av bostadsbidrag, säger Olof Karlsson, rapportförfattare och utredare på Hyresgästföreningen.

Rapporten visar att det ägda boendet länge varit prioriterat i den brittiska bostadspolitiken, men trots en rad reformer utformade för att stimulera bostadsköp har ägarandelen inte ökat på många år. Bland unga vuxna har den till och med sjunkit kraftigt.

Det är fortsatt svårt för många att ta sig in på den brittiska bostadsmarknaden och den privata hyressektorn blir det alternativ som kvarstår när man varken har råd att köpa sitt boende eller omfattas av den sociala sektorn. Bostäder med privata hyresvärdar kännetecknas samtidigt av dålig boendestandard och osäkra villkor.     

– Men det finns också ljuspunkter, efter krav på förändring talar mycket för att hyreslagstiftningen kommer att stramas upp och ge hyresgäster något bättre villkor framöver. En striktare hyreslagstiftning skulle ge mer trygghet och tvinga hyresvärdar att se över sina affärsmodeller och erbjuda mer drägliga boenden, avslutar Martin Hofverberg, chefekonom på Hyresgästföreningen.

Siffror och fakta från rapporten ”Vad kan svensk bostadspolitik lära av Storbritannien” i urval:

Boendeformer
I Storbritannien som helhet räknas 64 procent av bostäderna till ägt boende, följt av 19 och 17 procent för privat respektive social hyressektor.

Boendekostnader
Boendekostnaderna är mer betungande i Storbritannien än i Sverige, framförallt bland just låginkomsthushåll och i privat hyressektor. Senaste jämförbara data från Eurostat visar att 50 procent av brittiska låginkomsthushåll hade ohållbara boendekostnader 2018, jämfört med 37 procent i Sverige.  

Bostadsbidrag
Enligt OECD är bostadsbidragens andel av BNP större här än någon annanstans (1,38 procent), långt före Finland på plats två (0,88 procent). Sveriges utgifter för bostadsbidrag och bostadstillägg är betydligt mindre, runt 0,32 procent av BNP.  

Bostadsstandard
Bostadsstandarden är låg jämfört med många andra länder. 18 procent av den brittiska befolkningen bor i en bostad med antingen läckande tak, eller problem med fukt eller rötskador. Motsvarande siffra för Sverige är 8 procent. Bland låginkomsthushåll är siffran 24 procent, jämfört med 11 procent i Sverige.

Nyproduktion
Bostadsbyggandet släpar efter behoven och befinner sig på förhållandevis låga nivåer. Justerat för befolkningsmängd har nyproduktionen varit ungefär på samma nivå som i Sverige de senaste årtiondena. Sverige och Storbritannien förenas i att de inte når upp till nationella mål för bostadsbyggande ens under exceptionellt goda år.

Ekonomi
Örebronyheter

Källa: Hyresgästföreningen
Hyresgästföreningens landrapporter: 
Sverige har mycket att lära av bostadspolitiken i andra länder. Hyresgästföreningens rapport Vad kan svensk bostadspolitik lära av: Storbritannien är den senaste i en serie där det tidigare publicerats rapporter om dansk, norsk och finsk bostadspolitik.

You must be logged in to post a comment Login