Stort engagemang för återvinning i Östra mellansverige under pandemin

By on 2 september, 2021
Arkivbild

Östra mellansveriges invånare återvinner i hög utsträckning och under pandemin har intresset för återvinning varit stort. Det visar Återvinningsbarometern, en årlig Kantar Sifo-undersökning som genomförs på uppdrag av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). I snitt lämnade invånarna i Östra mellansverige in 8 av 10 förpackningar till återvinning.

Varje år genomförs Återvinningsbarometern i syfte att undersöka svenska folkets återvinningsvanor. Årets undersökning visar att återvinningsengagemanget i Östra mellansverige är högt. I snitt lämnade invånarna i Östra mellansverige in 8 av 10 förpackningar till återvinning och under pandemin har ändrade livsvanor lett till ett stort engagemang i regionen.

– Förra året var ett rekordår för insamlingen av förpackningar i Sverige och vi är glada att Återvinningsbarometern 2021 visar att återvinning fortsätter att engagera. Ändrade vanor under pandemin har gjort att svenska folket återvinner allt mer vilket är väldigt positivt. Varje förpackning gör skillnad, säger Veronica Foberg Gustafsson, kommunikationschef på FTI.

Även om engagemanget är stort i landet slängs fortfarande många förpackningar i vanliga hushållssoporna och får då aldrig chansen att bli återvunna. Enligt undersökningen är de främsta anledningarna till att man väljer att inte källsortera en del förpackningar platsbrist i hemmet och att det upplevs vara mer bekvämt att slänga förpackningarna i hushållssoporna.

– För att skapa ett mer cirkulärt och hållbart samhälle måste vi se till att ta hand om de resurser som vi förbrukar. Att lämna sina förpackningar och tidningar till återvinning är en enkel sak som alla kan göra för att bidra till ett mer hållbart samhälle. Här måste vi alla hjälpas åt, säger Veronica Foberg Gustafsson.

Sverige
Örebronyheter

Källa Förpacknings och Tidningsinsamlingen, FTI
Länen i östra Mellansverige besår av; Stockholm, Uppsala, Gävleborg, Västmanland, Örebro, Södermanland och Östergötland.
Om undersökningen
– Undersökningen har genomförts av Kantar Sifo på uppdrag av FTI
– 1000 onlineintervjuer har genomförts i Kantar Sifos webbpanel
– De svarande utgör ett riksrepresentativt urval av Sveriges befolkning vad avser kön, ålder och regional spridning.

You must be logged in to post a comment Login