Styrketräning viktigt för äldres hälsa

Av på 20 oktober, 2013

Styrketräning är viktigt för att förebygga och behandla flera av de vanligaste sjukdomarna hos äldre. Men forskningen tycks inte ha nått sjukvården och det saknas kanaler för att förmedla information om hur man ska träna. Det skriver idrottsforskaren Michail Tonkonogi i det senaste numret av Svensk Idrottsforskning.

Även relativt korta styrketräningsprogram resulterar i betydande styrkeökningar hos äldre personer. Vad det betyder för hälsan är svår att överskatta, skriver Michail Tonkonogi i Svensk Idrottsforskning. Forskning visar att äldre som styrketränar behöver medicinsk vård i betydligt mindre utsträckning än jämnåriga som inte styrketränar.

De som styrketränar så lite som 30 minuter per vecka reducerar risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom med 23 procent, medan de som går raska promenader 30 minuter varje dag bara reducerar den med 18 procent. Styrketräning hjälper även till att till exempel sänka blodtrycket, motverka och förebygga typ 2-diabetes och förebygga demenssjukdomar. Styrketräning är också en förutsättning för god skeletthälsa hos äldre.

Enligt Tonkonogi har äldre i Sverige en mycket positiv attityd till styrketräning men det saknas tydliga kanaler för spridning av kvalitetssäkrad och vetenskapligt underbyggd information. Han skriver att: ”Det förefaller naturligt att sjukvården och den svenska idrottsrörelsen bör vara de aktörer som ska ta sig an den viktiga uppgiften att förmedla information om träning i allmänhet och styrketräning i synnerhet.”

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in