Svenskar lånar mer – investeringar i bostaden vanligaste orsaken

By on 10 mars, 2018
Arkivbild

Sviktande bostadsmarknad till trots – svenskarnas vilja att investera i sina hem fortsätter. Under 2017 lånade svenskar 19,5 procent mer till renoveringar i hemmet jämfört med föregående år. Samtidigt ökade det genomsnittliga lånebeloppet till kontantinsats till bostaden med 35,2 procent. Det visar Zmarta Groups årliga lånebarometer, som kartlägger den svenska marknaden för konsumtionskrediter. Årets lånebarometer visar även att svenskarna tog större lån under 2017 jämfört med under 2016. Det genomsnittliga lånebeloppet för nya lån ökade med 11,9 procent.

I dag presenterar Zmarta Group, som erbjuder konsumenttjänster inom bank och försäkring, sin översikt av marknaden för konsumtionskrediter under 2017. Rapporten baseras på data från hela Zmarta Group och ger en bred översikt över svenskars konsumtionsvanor och vilja att investera i olika delar av sitt vardagsliv. Såväl regionala skillnader som variation mellan kön, ålderskategorier och inkomstgrupper tas med i den årliga analysen.

Årets rapport visar på flera intressanta trender. Svenskarna tog under 2017 fler och större lån jämfört med 2016. Det genomsnittliga beloppet ökade med 11,9 procent, från 97 474 till 109 037 kronor, jämfört med föregående år. Till de områden där svenskarna investerade mest hör bostad genom renoveringar och lån till kontantinsats, lån till fordon samt resor och nöjen.

Lån till bostäder och fordon fortfarande vanligast – nöjen och resor nya trender 
Under 2017 utgjorde lån till bostadsrelaterade ändamål som renovering, inredning och kontantinsats vid köp av bostad den största andelen av de nya lån som förmedlades av Zmarta Group, 32,8 procent. Svenskarna lånade under året 19,5 procent mer till renoveringar i hemmet, jämfört med föregående år. Samtidigt ökade det genomsnittliga lånebeloppet till kontantinsats till bostaden med 35,2 procent, från 182 949 kronor under 2016 till 247 348 kronor under 2017.

Den näst vanligaste anledningen för att ta ett konsumtionslån var under 2017 köp av fordon, (bil, båt eller MC). 21,5 procent av det totala antalet förmedlade lån användes till fordon, samma nivå som under 2016.

En ny trend under 2017 var svenskarnas ökade vilja att låna till resor och nöjen. Antalet lån till resor ökade med 29, 6 procent och det genomsnittliga lånebeloppet ökade med 31,6 procent. I Stockholm var ökningen ännu högre; det genomsnittliga lånebeloppet till resor ökade med 49,1 procent jämfört med föregående år.

Stockholmare lånar störst belopp 
Stockholm fortsätter vara länet som lånar mest. Under 2017 lånade stockholmare i genomsnitt 130 487 kronor, vilket motsvarar en ökning av lånebeloppet på 10,9 procent jämfört med året innan. Minst lånade invånarna på Gotland, där genomsnittslånet var 78 152 kronor. När hänsyn har tagits till befolkningsmängd (1) togs störst andel lån av personer bosatta i Västmanlands län (2,31 lån per 1 000 invånare), att jämföra med invånarna i Västerbottens län, som lånade minst med ett snitt på 1,30 lån per 1 000 invånare.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

”Lånebarometern bjuder alltid på lärdomar om svenskarnas konsumtionslånsvanor, och 2017 var inget undantag. Viljan att investera i den egna bostaden är fortsatt stark. Vi såg också en ökning av lån till resor och nöjen, vilket kan härledas till en stark konjunktur och en ökad vilja att sätta guldkant på tillvaron”, säger Mattias Hallgrim, CMO på Zmarta Group.
Källa 1: SCB befolkningsstatistik, Q4 2017

You must be logged in to post a comment Login