Svenskarna som otryggast i juli

By on 30 juni, 2018

43 procent av svenskarna upplever juli som den otryggaste månaden under året, det visar rapporten Svenskarna och Trygghet som bygger på en undersökning av Kantar Sifo.

– Många reser iväg och lämnar sina hem obevakade under sommaren. Samtidigt ser vi att otryggheten ökar markant i semesterorterna som under sommarmånaderna upplever en stor tillströmning av turister och besökare, säger Fredrik Ringborg, trygghetsexpert på hemlarmsföretaget Verisure. 

Drygt två av fem av svenskar (43 %) upplever juli som den otryggaste månaden under året visar Svenskarna och Trygghet 2017, en rapport framtagen av Kantar Sifo på uppdrag av Verisure. Under mars, april och maj uppger 5 procent eller färre att de känner sig otrygga – medan siffran är upp emot åtta gånger så hög under juni (23%) och juli (43%). Drygt var tredje svensk uppger även att de oroar sig för att bli utsatta för inbrott. Under sommaren rapporterar många nyhetsmedier om de årstidsspecifika inbrotten, något som kan vara en bidragande orsak till den upplevda otryggheten.

– Sannolikt finns det en korrelation mellan de brott vi läser om i medierna under sommaren och den ökade otryggheten i juli. Ska man lämna sitt hem under semestern och är orolig för inbrott finns det dock flera trygghetsåtgärder att vidta, såsom att starta grannsamverkan och installera säkerhetsdörr och hemlarm, säger Fredrik Ringborg.


Så förebygger du inbrott under semestern:

 1. Prata med dina grannar och informera dem när du är borta under längre perioder. 
 2. Se till att investera i säkerhetsåtgärder, så som larm och säkerhetsdörr.
 3. Skaffa timer till din belysning. En lampa som lyser konstant säger knappast något om ägarna är hemma eller inte, men belysning som tänds och släcks i olika rum kan ge intryck av att bostaden är full av liv. 
 4. Dubbelkolla att dörrar och fönster är stängda och låsta. 
 5. Låt inte dyra föremål ligga synliga i fönster. 
 6. Om du inte redan är aktiv i en grannsamverkansgrupp, se över hur du kan vara det. 
 7. En full brevlåda innebär ofta för tjuven ett tomt hem: fråga därför en granne eller bekant om denne kan tömma brevlådan. 

Månaderna då svenskarna känner sig som otryggast:

 • Juli (43 % uppger att de känner sig otrygga)
 • December (40 %)
 • November (38 %)

Månaderna då svenskarna känner sig som tryggast:

 • April (2 % uppger att de känner sig otrygga)
 • Mars (4 %)
 • Maj (5 %)

Regionalt
Örebronyheter

Om undersökningen
”Svenskarna och trygghet 2017” är baserad på en undersökning genomförd av Kantar Sifo på uppdrag av Verisure med ett slumpmässigt och riksrepresentativt urval av personer i åldern 18–74 som bor i eget hushåll. Totalt 4 200 intervjuer har genomförts med jämn spridning i Sveriges samtliga 21 län. Undersökningen genomfördes under perioden 25 september–9 oktober 2017.

You must be logged in to post a comment Login