Svenskt Ambulansflyg öppnar för hela Sverig

By on 20 februari, 2022

Den 21 februari öppnar Svenskt Ambulansflyg beredskapsbasen på Arlanda, vilket är den sista pusselbiten i en beredskap för hela Sverige. Basen på Arlanda har beredskap med två ambulansflygplan dagtid och ett nattetid.

Tre av de 18 sjuksköterskor som är anställda vid Region Uppsala, med specialistutbildning inom IVA eller anestesi. De är klara med utbildning till Flightnurse och redo för operativ driftstart vid beredskapsbasen på Arlanda.

Svenskt Ambulansflyg är med öppningen av Arlanda redo för uppdrag från samtliga Sveriges regioner. Några regioner har överlappande avtal som löper ut under våren eller senare under året, vilket medför en mjuk uppväxling i antalet beställningar och uppdrag. Ambulansflygplanen bemannas normalt av två piloter och en sjuksköterska.

– En milstolpe är nådd att vi dagtid kan ha fem plan i luften samtidigt. Kompetenta medarbetare, i samarbete, där var och en är expert inom sitt område, är nyckeln till att vi lyckats hålla en tight tidtabell, säger Anders Sylvan, förbundsdirektör, Svenskt Ambulansflyg.

– Jag är stolt över vad Sveriges regioner har lyckats genomföra med gemensamma krafter. Att öppna Arlanda är det sista steget till en verksamhet med fullskalig operativ drift. Nu kan vi fortsätta utvecklingen av ett effektivt ambulansflyg och ett lyft för svensk sjukvård, säger Ola Karlsson (M), styrelseordförande, Svenskt Ambulansflyg.

Fakta sjuksköterskor

18 sjuksköterskor är stationerade vid beredskapsbasen på Arlanda med erfarenhet och specialistutbildning inom IVA eller anestesi. Under några veckor har de genomgått utbildning i flygmedicin och praktisk utbildning med avslutande praktik vid beredskapsbasen i Umeå. Sjuksköterskor vid Arlanda är anställda av Region Uppsala med 50 procent tjänst som Flight Nurse vid Svenskt Ambulansflyg. Region Uppsala är även vårdgivare för uppdrag med Arlandas sjuksköterskor. Därutöver utför de minst 25 procent klinisk tjänst inom sin specialisering vid Akademiska Sjukhuset eller sjukhus inom Region Uppsala.

Motsvarande upplägg gäller vid beredskapsbasen i Umeå och Landvetter där Region Västerbotten respektive Västra Götalandsregionen är vårdgivare och huvudarbetsgivare för sjuksköterskor.

Fakta beredskapsbasen Arlanda

Beredskapsbasen på Arlanda består av en delad hangar med andra operatörer. Svenskt Ambulansflyg rymmer två ambulansflygplan, kapacitet att utföra lättare flygplansunderhåll, förråd för medicinteknik och medicinska förbrukningsartiklar. I en byggnad intill finns omklädningsrum, pausutrymmen, kök, mötesrum och kontorsplatser för tekniker, piloter, sjuksköterskor och kanslimedarbetare. Boende för beredskap är på närliggande hotell.

Fakta flygplan i beredskap

Svenskt Ambulansflyg äger sex ambulansflygflygplan av typen PC-24 från tillverkaren Pilatus Aircraft Ltd. Med fem plan i luften utgör det sjätte en växling i ett kontinuerligt serviceprogram, men också en beredskap med möjlighet att kalla in extra besättning. Parallellt med uppstartsarbetet pågår upphandlingsarbete av kapacitet för redundans. Det är något som regionerna tidigare upphandlat var för sig eller haft tillgång till via upphandlad leverantör.

– Vi känner till en uppskattad volym och att efterfrågan kommer variera. Trots fem plan i luften kan det uppstå situationer då vi behöver nytta det sjätte, men också att ta hjälp av privata operatörer, säger Anders Sylvan.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

You must be logged in to post a comment Login