Svenskt lantbruk stod pall under covid-19

By on 15 september, 2020
Lantbruket – det gröna näringslivet – i Sverige omsätter drygt 80 miljarder per år.

Sveriges bönder och lantbruk har stått pall under covid-19-pandemin. Det visar det nya branschindex för hela det gröna näringslivet som LRF idag för första gången presenterar.

– Slutsatsen är att de gröna näringarna har fortsatt att producera i princip som vanligt. Lantbrukare är vana vid att hantera kriser som torka, smittspridning och sjukdomar. Det har de haft stor nytta av för att snabbt lösa nya problem som haltande logistikkedjor och brist på säsongsarbetskraft, säger Anna-Karin Hatt, vd för LRF. – Med en mångmiljardomsättning så är det här en viktig basnäring men kunskapen bland politiker och andra beslutsfattare om branschen har ändå varit dålig.

Detta trots att de gröna näringarnas betydelse blir allt viktigare. Konsumenternas intresse för närproducerad, hållbar mat ökar kraftigt. Lantbrukets betydelse för omställningen till ett fossilfritt samhälle är odiskutabel. Det som växer på åkerfält och i skog kan ersätta bensin och olja samt även plast, betong och till och med kläder. Nu märker LRFs vd att pandemin gjort att intresset bland politiker tydligt ökat.

– En förklaring är den väckta debatten om Sveriges låga självförörjningsgrad på runt 50 procent på livsmedel och vår stora beroende av import. Pandemin har satt ljuset på hur känsligt hela livsmedelssystemet är, säger Anna-Karin Hatt . 

Det gröna näringslivsindexet redovisas dels som ett totalindex baserat på företagare inom fem olika branschgrenar/underindex: animalier, trädgårdsodling, växtodling , tjänster&förädling (entreprenad/dryckestillverkare och häst) samt skog. Totalt är det 950 respondenter inom de fem, olika näringsgren.

Frågorna innefattar prisbild, lönsamhet, produktion, efterfrågan och expansionsplaner. Svaren ger jämförelsetal som visar konjunkturutvecklingen. Det första indexet visar att det under pandemiperioden gått bäst för trädgårdsnäringen och köttuppfödarna i Sverige. Efterfrågan på svenska varor fortsätter att öka.

– Jag hoppas att restauranger ska börja köpa in inhemskt livsmedel i högre utsträckning. Även inom den offentliga sektorn finns det en stor potential, eftersom skolor och äldrevård är stora inköpare. Vi har goda förutsättningar att öka produktionen av svenskt kött och grönsaker om efterfrågan fortsätter att öka, säger Anna Karin Hatt.

Indexet för animalieproduktion drar ned totalindexet eftersom mjölkproduktionens priser, som till stor del styrs av den internationella marknaden, har fallit något i år.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa Lantbrukarnas Riksförbund
Läs hela rapporten för det gröna näringslivet: https://www.lrf.se/foretagande/omvarldsbevakning/

You must be logged in to post a comment Login