Sverige fortfarande bland de sämsta i EU

By on 11 mars, 2023
Arkivbild

Sverige fortfarande bland de sämsta i EU på miljökrav vid besiktning. En ny rapport från Fordonsbesiktningsbranschen (FBB), som nu publicerats, visar att Sverige fortsatt ligger långt efter andra länder i EU när det gäller att ställa miljökrav vid besiktning.

Nya förslag från Transportstyrelsen om skärpningar av besiktningsreglerna för att bättre kunna kontrollera skadliga utsläpp från trafiken, välkomnas av branschen. Samtidigt är fusk och manipulation av avgasrening ett stort problem, som snabbt kräver nya kontrollmetoder och instrument. Dessutom konstaterar FBB att det fortfarande saknas särskilda besiktningsregler för elbilar.

Det är väl dokumenterat att utsläpp från trafiken skadar vår miljö och kan leda till allvarliga hälsoproblem och förtida dödsfall. Trots detta är Sverige ett av få länder i EU som valt att inte skärpa sina krav för utsläppskontroll vid besiktning. Idag underkänns långt färre fordon på grund av miljöskäl, nära en halvering sedan nya regler infördes 2018.

Det innebär att Sverige har halkat långt efter andra länder inom EU som redan infört nya regler, såsom partikelräkning och skärpta gränsvärden vid miljökontroll. Transportstyrelsens nya förslag om åtgärder för bättre miljökontroll, som publicerades 15 februari, är därför mycket välkommet. Nu vädjar branschen om att regelförändringarna snabbt ska bli verklighet.

– Det är såklart glädjande att Transportstyrelsen nu går fram med flera förslag som innebär skärpning av regelverket för miljökontroll. Vi har från branschen sedan länge föreslagit flera av åtgärderna. Det viktiga nu är att gå från ord till handling så att åtgärderna kan vara på plats så snabbt som möjligt, säger Tord Fornander, ordförande Fordonsbesiktningsbranschen.

Utbrett problem med fusk äventyrar vår miljö och hälsa

Fusk med avgasreningen gör att fordonet släpper ut mer skadliga ämnen och partiklar än tillåtet.
Enligt en utredning från Transportstyrelsen beräknas fordon som har manipulerad eller trasig avgasrening att öka svenska vägtrafikens utsläpp av kväveoxider med upp till 14 procent för tunga lastbilar och så mycket som 150 procent för lätta dieselfordon.

En siffra som väntas öka till 200 procent år 2030. Därför behövs det träffsäkra metoder och skärpta regelverk, så att fordon med brister upptäcks tidigt och kan underkännas.

– Det är helt oacceptabelt att manipulerade fordon med dagens regelverk inte kan underkännas vid kontrollbesiktningen. Vår förhoppning är att regeringen agerar snabbt och går fram med lagförslag att kriminalisera manipulering av avgasrening, i linje med Transportstyrelsens förslag, säger Tord Fornander.

Fortfarande ingen särskild elbilsbesiktning

Det är nu två år sedan som Transportstyrelsens generaldirektör, i en intervju i FBB:s branschrapport, öppnade för förändringar i regelverket för besiktning av elfordon. Trots att antalet elbilar fortsätter öka på de svenska vägarna, saknas fortfarande särskild kontroll av de delar och komponenter som är unika för elfordon, såsom batteri, kablar eller laddningsutrustning.

Det kommande EU-direktivet för besiktningsregler, som nu ska uppdateras, kommer förmodligen att innefatta specifika krav av eldrivna fordon. Dock är det fritt fram för medlemsstaterna att redan nu införa särskilda kontroller för elbilar.

– Det är självklart att de unika komponenterna som finns i eldrivna fordon ska kontrolleras. Inte minst för att kunna garantera säkerheten på våra vägar. Det verkar antingen saknas vilja eller förmåga hos myndigheten att agera. Oavsett, är det för oss mycket svårt att förstå varför det ska ta så lång tid att få nya regler på plats, säger Tord Fornander.

Utöver miljökontroll, fusk och elbilsbesiktning tar branschrapporten 2023 upp ett antal aktuella ämnen kopplat till trafiksäkerhet och utsläpp från trafiken.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Fordonsbesiktningsbranschen

You must be logged in to post a comment Login