Sverige och Liberia värdar för Västafrikas första officiella havsmiljökonferens någonsin

Av på 19 mars, 2019

Igår invigdes Blue Oceans Conference i Liberias huvudstad Monrovia – den första stora officiella havsmiljökonferensen i Västafrika. Mötet är startskottet för att bygga vidare på det engagemang som FN:s havskonferens skapade och vända den negativa utvecklingen när det gäller havsmiljön i den afrikanska regionen.

”Många utsatta människors liv är helt beroende av havet, till exempel för sin inkomst. Att bevara och hållbart nyttja våra hav och marina resurser är en viktig del av Sidas övergripande målsättning att bekämpa fattigdom, motverka klimatförändringar och gynna en hållbar utveckling”, säger biståndsmyndigheten Sidas generaldirektör Carin Jämtin.

Idag har Liberia och hela Västafrika stora problem med plastskräp och andra föroreningar; inklusive orenade avlopp och avrinning från jordbruksmark, samt överfiske, förlust av biologisk mångfald och kusterosion på grund av klimatförändring och förlust av viktiga kustekosystem. Det finns därför ett skriande behov av bättre miljöövervakning, stöd till forskning och kraftfulla politiska insatser för att mildra de negativa effekterna och bygga kapacitet för att hantera miljö- och klimatförändringarna.

Syftet med ”Blue Oceans Conference” är att höja medvetenheten om havsmiljön och dess betydelse för en hållbar utveckling i Liberia och hela Västafrika, samt att identifiera innovativa lösningar för att säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling av Afrikas marina miljö. Konferensen har fyra övergripande teman: marina föroreningar, klimatförändring, hållbart fiske och blå ekonomi.

”Vi på svenska ambassaden ser mycket fram emot konferensen och hoppas att den ska bli en vändpunkt för havsmiljöarbetet i Liberia, Västafrika och den afrikanska regionen”, säger Ingrid Wetterqvist, Sveriges ambassadör i Liberia.

Konferensen arrangeras av Liberias regering i samarbete med Sveriges ambassad i Monrovia, och med stöd från den svenska biståndsmyndigheten Sida. Den pågår 18 – 21 mars i Liberias huvudstad Monrovia. Från Liberias sida sitter landets Naturvårdsverk, havsmyndighet (Liberia Maritime Authority, LiMA) och Fiskerimyndighet (National Fisheries and Aquaculture Authority, NaFAA) i konferensens styrgrupp.

Under konferensens första dag kommer det att anordnas en strandstädningsdag för att höja allmänhetens medvetenhet om och engagemang i det växande problemet med plastskräp i haven och kustmiljön.

”FN:s havskonferens i New York 2017 med Sverige och Fiji som värdländer var historisk och har skapat ett nytt engagemang för att genomföra det globala målet om levande hav, SDG 14 i Agenda 2030. Det krävs nu kraftfulla insatser för att vända den negativa utvecklingen i haven och konferensen i Liberia är ett viktigt steg i det arbetet.” säger Sveriges havsambassadör Helen Ågren, som kommer att medverka under konferensen.

Sveriges medverkan kommer även att synas och höras i konferensens kulturella inslag. Den havsmiljöengagerade sopransaxofonisten Anders Paulsson, ett världsnamn på sitt instrument, kommer att vara på plats och framföra nykomponerat material som kommit till via ett samarbete med ett flertal liberianska artister. Deras gemensamma låt ”Liberian Ocean Song” kommer även att spridas i form av en musikvideo för att öka engagemanget för havsmiljöfrågor i landet. Artisterna från Liberia är Cypha D king, F.A, Faithvonic, MC Caro, Christoff da Change och Stunna.

Världen
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in