Synoptik lanserar barnbok som hjälper föräldrar att testa sitt barns syn hemma

By on 31 oktober, 2021

Att upptäcka synproblem hos barn kan vara svårt för föräldrar. Forskning visar att trots upprepade kontroller upptäcks inte synfel i tid för 2 av 3 barn i åldern 5–7 år*. Därför har Synoptik tagit fram en diagnostisk sagobok – När fantasin försvann – som fungerar som ett hjälpmedel för föräldrar att identifiera eventuella synproblem hos sitt barn.

Boken delas ut gratis i alla Synoptiks 146 butiker.

Boken lanseras i samband med läslovet vecka 44 och innehåller interaktiva övningar som man som förälder gör tillsammans med sitt barn och som ger en indikation på eventuella synfel.

– Oupptäckt synnedsättning kan begränsa barnets utveckling i skolan så väl som socialt. Därför är det oerhört viktigt att identifiera synproblem så tidigt som möjligt. Det finns även studier som visar att barn som får hjälp tidigt kan få tillbaka en fullgod syn när ögat fortsätter att utvecklas om rätt synhjälpmedel sätts in i tid, säger Stina Lönn, kliniskt ansvarig på Synoptik.

Enligt Stora Synundersökningen** känner var fjärde förälder inte till de vanligaste tecknen på att barnet har någon form av synfel. När fantasin försvann innehåller tips på nio olika symptom som man som förälder ska vara uppmärksam på.

– Vi är mycket stolta över att kunna lansera den här diagnostiska boken som är baserad på nylig forskning om barns syn i samarbete med Synoptikfonden. Vi vet att det kan vara svårt för föräldrar att upptäcka synfel hos sina barn, så för att hjälpa så många barn som möjligt att se bättre delar vi med start från läslovet ut boken utan kostnad i alla våra butiker, säger Lottie Funck Ekelund, marknadsdirektör på Synoptik.

Boken ersätter inte en undersökning hos optiker eller ögonläkare. Den ska användas som ett roligt och underhållande verktyg för att se om barnet visar tecken på synproblem. Vid indikation på detta bör BVC eller skolhälsovården kontaktas för barn under 8 år. För barn över 8 år ska en optiker kontaktas som kan utföra synundersökning för att klargöra om barnet behöver undersökas ytterligare.

Boken finns tillgänglig i alla Synoptiks 146 butiker från och med måndagen den 1 nov.

Sverige
Örebronyheter

Källa Synoptik
* Om studien bakom projektet
Barnboken är baserad på det fleråriga vetenskapliga forskningsprojektet ”Barn och ungas syn”, som stöds av Synoptikfonden***. Lisbeth Sandfeld, doktorand och överläkare vid avdelningen för oftalmologi vid Själlands universitetssjukhus i Roskilde har varit en av forskarna i projektet, och enligt hennes forskningsresultat har två av tre av 5–7 åringarna i Danmark som behöver behandling för någon form av synnedsättning inte blivit upptäckta i tid vid de obligatoriska syntesterna på BVC eller skolhälsovården.
** Stora Synundersökningen 2021 från Synoptik är en kvantitativ webundersökning gjord i samarbete med marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 1–14 april 2021 har sammanlagt 2722 intervjuer genomförts bland män och kvinnor i åldrarna 18–79 år.
*** Synoptiks grundare, Robert Delfer, brann för sin idé att göra optik tillgängligt för de många människorna. Han testamenterade sina tillgångar till det som sedan blev Synoptikfonden, som idag har äger cirka 35 procent av aktierna i Synoptiks moderbolag Synoptik A/S. Syftet med fonden är att främja nordisk forskning inom optik, optometri och oftalmologi. Varje år donerar Synoptik därför en del av sin vinst till forskningsprojekt inom det område som ligger oss varmast om hjärtat – ögonhälsa.

You must be logged in to post a comment Login