All posts tagged "Anhöriginvandring"

 • Skärpta villkor för anhöriginvandring

  Skärpta villkor för anhöriginvandring, och begränsade möjligheter att få uppehållstillstånd av humanitära skäl. Regeringen har i dag beslutat om en proposition med förslag som skärper villkoren för anhöriginvandring i vissa fall och begränsar möjligheten att bevilja uppehållstillstånd...

  • Posted september 26, 2023
  • 0
 • Skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter

  Skärpta villkor för anhöriginvandring, och begränsade möjligheter att få uppehållstillstånd av humanitära skäl. Regeringen har i dagarna fattat beslut om en lagråds­remiss med förslag på skärpta villkor för anhörig­invandring i vissa fall, och begräns­ningar av möjlig­heten att...

  • Posted juli 16, 2023
  • 0
 • Skärpta villkor för anhöriginvandring

  Skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl, igår remitterade Justitiedepartementet ett utkast till lagrådsremiss med förslag som skärper villkoren för anhöriginvandring i vissa fall och begränsar möjligheten att bevilja uppehållstillstånd av humanitära...

  • Posted februari 25, 2023
  • 0