Skärpta villkor för anhöriginvandring

By on 25 februari, 2023
Arkivbild

Skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl, igår remitterade Justitiedepartementet ett utkast till lagrådsremiss med förslag som skärper villkoren för anhöriginvandring i vissa fall och begränsar möjligheten att bevilja uppehållstillstånd av humanitära skäl.

– Senare års omfattande invandring i kombination med bristande integration har inneburit att Sverige står inför stora utmaningar med ett växande utanförskap. För att bryta och vända utvecklingen behöver en rad åtgärder vidtas och de här förslagen utgör ett viktigt led i det paradigmskifte som nu genomförs inom svensk migrationspolitik, säger migrationsminister Maria Malmer Stenergard.

I utkastet till lagrådsremiss föreslås bland annat att åldersgränsen för att neka uppehållstillstånd på grund av anknytning höjs. Det föreslås också att möjligheterna till undantag från försörjningskravet vid anhöriginvandring när anknytningspersonen är alternativt skyddsbehövande, begränsas. Vidare föreslås att bestämmelserna om uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter tas bort, och att barn i stället ska få beviljas uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter även om omständigheterna inte har samma allvar och tyngd som för vuxna.

– Det här ett viktigt steg i den långsiktiga och ansvarsfulla migrationspolitik som nu börjar ta form. Vi behöver kraftigt minska invandringen till Sverige och det är positivt att fler och fler åtgärder för att åstadkomma detta nu börjar bli verklighet, säger Sverigedemokraternas migrationspolitiske talesperson Ludvig Aspling.

Lagändringarna, som nu remitteras, föreslås träda i kraft den 1 december 2023.

Politik | Sverige
Örebronyheter

Källa: Justitiedepartementet

You must be logged in to post a comment Login