All posts tagged "Arbete"

 • 115 miljoner kronor i nya stöd till arbetet för kvinnors rättigheter i Mellanöstern och Liberia

  Kvinna till Kvinna har fått besked om två större stöd om sammanlagt drygt 115 miljoner kronor som gör det möjligt för organisationen att utveckla arbetet för kvinnor i Mellanöstern och Liberia. Det är holländska UD och FN:s...

  • Posted december 29, 2020
  • 0
 • Beviljade medel för fortsatt arbete mot diskriminering

  Örebro Rättighetscenter har beviljats medel för antidiskrimineringsarbete under 2021 av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), Örebro Rättighetscenter har beviljas medel på 1 555 555 kr. ”Vi är glada och stolta att vi fortsatt har förtroende att...

  • Posted december 13, 2020
  • 0
 • Ny webbplats ska locka fler till försvarssektorn

  Nu lanseras webbplatsen Försvarskarriär, där kan personer som är intresserade av att arbeta inom försvarssektorn få veta mer om hur man genom olika karriärval kan vara med och försvara Sverige. Webbplatsen är en gemensam satsning på kompetensförsörjning...

  • Posted november 26, 2020
  • 0
 • Örebro kommuns arbete kring de lokala allmänna råden i Örebro län

  Örebro kommun arbetar intensivt med att hantera de lokala allmänna råden i Örebro län för att förhindra smittspridning. – Det här är något vi förberett oss på den senaste tiden och medarbetarna i våra verksamheter har tagit stort...

  • Posted november 4, 2020
  • 0
 • 4 av 10 saknar handlingsplan – brister i arbetet för psykisk hälsa i byggbranschen

  Oro på arbetsmarknaden ökar risken för att fler mår dåligt på jobbet. I en enkät till Byggnads skyddsombud uppger fler än var fjärde att psykiska besvär kopplade till läget på arbetsmarknaden har ökat. Nu startar Byggnads ett...

  • Posted september 9, 2020
  • 0
 • Spårläggningsmaskin banade väg för nya dubbelspåret

  Under en vecka strax innan påsk har man kunnat se en stor maskin arbeta på järnvägen i Hallsberg. Det är den nästan 400 meter långa och 54 ton tunga spårläggningsmaskinen som banat väg för det nya dubbelspåret...

  • Posted april 28, 2020
  • 0
 • Osäker väg tillbaka till arbete efter nekad sjukpenning

  Antalet personer som nekas sjukpenning har ökat på senare år. De flesta återgår till sitt tidigare arbete, men ofta bara på deltid och många är åter sjukskrivna efter 9–15 månader. Riksrevisionen efterlyser nu åtgärder för att underlätta...

  • Posted april 23, 2020
  • 0
 • Arbetet med att bekämpa granbarkborren utökas

  Arbetet med att bekämpa granbarkborrens rekordstora skador på skogen växlar upp rejält i södra och mellersta landet. Skogsstyrelsen knyter fler myndigheter, organisationer och skogsbolag till den kraftsamling som pågår och nu utökas. Gemensamma bekämpningsmetoder, utbildning av skogsägare...

  • Posted januari 23, 2020
  • 0
 • Fler rekryterar från Samhall

  Under 2019 rekryterades hela 1507 medarbetare från Samhall till arbeten hos andra arbetsgivare. Det är den högsta siffran på mer än 30 år. Att medarbetare ska lämna Samhall för arbeten hos andra arbetsgivare är ett av bolagets...

  • Posted januari 15, 2020
  • 0
 • Gemensamt arbete för att hitta bästa organiseringen av Svensk Antidoping

  Arbetet med analys av världsantidopingkoden och organisering av Svensk Antidoping intensifieras. Samverkan med regeringen, Sveriges olympiska kommitté, SOK, representanter från specialidrottsförbund och före detta aktiva elitidrottare, inleds för att under 2020 leda fram till beslut om hur...

  • Posted december 2, 2019
  • 0