All posts tagged "Arbete"

 • Tillsammans för ett tryggare Kumla

  För att öka insynen i det trygghetsskapande arbetet i Kumla kommun kommer man att publicera regelbundna sammanfattningar av lägesbilden i kommunen. För att öka insynen i det trygghetsskapande arbetet i Kumla kommun kommer man att att publicera...

  • Posted maj 27, 2022
  • 0
 • Låg legitimitet i arbetet med standarder för informationssäkerhet

  Dataintrång, bedrägerier och spridning av skadlig kod blir allt vanligare – en utveckling som ställer höga krav på informationssäkerheten, nu visar en studie från Örebro universitet att själva processen med att ta fram standarder för informationssäkerhet kan...

  • Posted maj 4, 2022
  • 0
 • Över 500 träd avverkade – arbetet efter snöstormen fortsätter

  Snöovädret som drog in över länet i början av april med stora och tunga snömängder fortsätter att hålla kommunägda Linde energi sysselsatta. Vid den senaste summeringen kunde företaget konstatera att drygt 500 träd och trädtoppar avverkats. Och...

  • Posted april 25, 2022
  • 0
 • Återvinningsstation tas bort tillfälligt i Kopparberg

  Återvinningsstationen vid järnvägsstationen i Kopparberg stängs tillfälligt den 5 april på grund av underhållsarbete på platsen. Arbetet beräknas pågå i cirka 2 veckor, därefter kommer stationen tillbaka till samma plats. Förpackningsinsamlingen (FTI) hänvisar under tiden återvinnare av...

  • Posted april 5, 2022
  • 0
 • Nu inför SiS strukturerade säkerhetsbedömningar

  Som en del i arbetet med att höja tryggheten inför Statens institutionsstyrelse (SiS) nu strukturerade säkerhetsbedömningar inom hela myndigheten. Säkerhetsbedömningarna ger en samlad bild av de historiska och aktuella omständigheter som kan indikera förhöjd risk för till...

  • Posted mars 10, 2022
  • 0
 • Björkhagaskolan får certifiering av Prins Daniel för arbete med elevers hälsa

  Björkhagaskolan har länge arbetat för elevers hälsa och nu belönas de med att bli en certifierad Generation Pep skola 2022, det innebär att skolan får ett diplom signerat av Prins Daniel och Carolina Klüft samt blir ett...

  • Posted februari 28, 2022
  • 0
 • Regeringen vill stärka arbetet med trygghet och studiero i skolan

  I en lagrådsremiss föreslår regeringen flera lagändringar för att stärka skolans arbete med trygghet och studiero. Bland annat föreslås tydligare befogenheter för skolans personal att ingripa när situationen kräver det, ökade möjligheter för rektorer att omplacera eller...

  • Posted februari 20, 2022
  • 0
 • Statligt anställda ska fortsatt arbeta hemifrån

  På grund av den ökade smittspridningen av covid-19 gav regeringen i slutet av december 2021 ett skärpt uppdrag till de statliga myndigheterna om att alla anställda som kan ska arbeta hemifrån. Uppdraget förlängs nu till och med...

  • Posted januari 27, 2022
  • 0
 • Arbetet med kulturmiljöprogram för Lindesbergs kommun påbörjas i år

  Tillväxtnämnden har uppdragit åt förvaltningsförvaltningen att ta fram ett kulturmiljöprogram för Lindesbergs kommun. På tillväxtnämndens senaste sammanträde ville Jari Mehtäläinen (SD) veta hur långt arbetet kommit: ”Dessvärre fick jag svaret att arbetet ännu inte påbörjats – det...

  • Posted januari 19, 2022
  • 0
 • SKR beviljas 25 miljoner för att utveckla kvinnofridsarbetet och stärka arbetet med jämställdhetsintegrering

  Regeringen har beslutat att bevilja Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) medel för att utveckla kvinnofridsarbetet med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck och att stärka kommuner och regioners arbete med jämställdhetsintegrering. SKR beviljas 25 miljoner kronor som...

  • Posted januari 19, 2022
  • 0