All posts tagged "Arbetsrätt"

 • Fler kända fall av människohandel

  De regionkoordinatorer som arbetar mot prostitution och människohandel i olika delar av landet rapporterar en ökning av antalet kända fall när det gäller människohandel och människoexploatering. De kvinnor som rapporterats in har i hög grad utnyttjats för...

  • Posted maj 26, 2022
  • 0
 • Ny arbetsrätt riskerar missa statliga sektorn

  Förslagen till ny LAS, omställningsstöd och kompetensutveckling på den svenska arbetsmarknaden är fortfarande huvudsakligen anpassat för den privata sektorn, trots den omfattande kritik som förslagen fått under processens gång. Fackförbundet ST har i en gemensam remiss med...

  • Posted september 17, 2021
  • 0
 • Arbetsrättsliga nyheter och lagändringar inför det nya året

  Julen är nu förbi och om ett par dagar går vi in i 2020. Under det gånga året har arbetsrätten i mångt och mycket präglats av det politiska läget; tillsättandet av en utredning om en modernisering av...

  • Posted december 30, 2019
  • 0
 • Mycket lagstiftningsarbete på gång i arbetsrätten

  Efter en höst där lagstiftningsarbetet gick på lågvarv har det under våren börjat röra på sig. Januariavtalet mellan Socialdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet innehåller flera punkter som rör arbetsrätten, varav några nu har börjat utredas. Bland annat...

  • Posted maj 10, 2019
  • 0
 • Qatar: Migrantarbetare fortsatt utsatta trots ny lag

  De förändringar i arbetsrätten som nu gjorts i Qatar skrapar bara på ytan. Den nya lagen, som träder i kraft i morgon, kommer fortfarande innebära att migrantarbetare, bland annat de som bygger idrottsarenor och infrastruktur inför fotbolls-VM, fortsätter...

  • Posted december 15, 2016
  • 0