Ny arbetsrätt riskerar missa statliga sektorn

Av på 17 september, 2021
Arkivbild

Förslagen till ny LAS, omställningsstöd och kompetensutveckling på den svenska arbetsmarknaden är fortfarande huvudsakligen anpassat för den privata sektorn, trots den omfattande kritik som förslagen fått under processens gång. Fackförbundet ST har i en gemensam remiss med åtta förbund i förhandlingsrådet OFR/S,P,O tydligt framfört att förbunden nu förväntar sig att det slutliga förslaget bättre anpassas till den statliga sektorn.

– Det har redan konstaterats att delar av överenskommelsen inte är tillämplig inom staten. Trots det vill man upphöja detta till lag. Det är en mycket styvmoderlig behandling av alla som har en statlig anställning, säger Britta Lejon, förbundsordförande på Fackförbundet ST.

Förslagen som handlar om undantag från turordningen vid uppsägningar har motiverats utifrån behovet hos små och medelstora företag. Men när det gäller turordningsreglerna finns skillnader mellan privat och statlig sektor som gör att principöverenskommelsens förslag gör det lättare för en statlig arbetsgivare att åberopa olika turordningsundantag. Även ambitionen att minska på antalet visstidsanställningar utgår från förhållandena på den privata arbetsmarknaden, och statliga arbetsgivare kommer med det nuvarande förslaget fortsatt ha större möjligheter att stapla visstidsanställningar efter varandra.

I remissvaret konstaterar ST tillsammans med de andra fackliga organisationerna inom OFR/S,P,O att om överenskommelsen också ska fungera i den statliga sektorn så har regeringen kvar att ta fram ett nytt förslag för hur den arbetsrättsliga särlagstiftningen inom staten ska se ut.

– Det krävs lagändringar för att översätta prinicipöverenskommelsen till de särskilda villkor som gäller för statligt anställda. Men inom staten har vi också kvar att förhandla med vår motpart på arbetsgivarsidan – Arbetsgivarverket – för att få till stånd ett nytt trygghetsavtal. Det kommer bli tuffa förhandlingar, men helt nödvändiga för att inte balansen mellan arbetsgivare och arbetstagare ska rubbas på det statliga området, säger Åsa Erba Stenhammar, förhandlingschef på Fackförbundet ST.

Enligt förslaget från Regeringskansliet är det bara de parter som står bakom principöverenskommelsen som får till uppgift att utvärdera det nya systemet. Det här menar Fackförbundet ST tillsammans med de andra fackliga organisationerna inom OFR/S,P,O är ett mycket märkligt förfarande att.

– Nu när det som varit en principöverenskommelse mellan vissa parter ska upplyftas till lag och gälla hela arbetsmarknaden, kan det inte längre vara bara parterna bakom överenskommelsen som ska utvärdera genomförandet. Det måste bli en fråga för alla parter på arbetsmarknaden, säger Britta Lejon.

Politik | Sverige
Örebronyheter

Källa: ST

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in