Alla inlägg taggade "Återhämtning"

 • Långsam återhämtning för landets småföretag

  Svenska småföretag återhämtar sig betydligt långsammare än stora- och medelstora företag efter coronapandemin, med en sysselsättningstrend på blygsamma 6 procent. Svensk arbetsmarknad som helhet har däremot en stabil utveckling, med en av de mest positiva prognoserna i...

  • Skrivet mars 9, 2021
  • 0
 • 500 miljoner till återhämtning och utveckling av näringslivet

  Tillväxtverket utlyser sammanlagt 534 miljoner kronor till regionala aktörer för att stödja företagens återhämtning efter pandemin. Utlysningen ingår i insatsen React-EU som ska stärka näringslivets förmåga att ställa om efter pandemin. Stöden riktar sig till regionala aktörer...

  • Skrivet februari 18, 2021
  • 0
 • Återhämtning på spanska bostadsmarknaden – fler svenska köp

  Nya siffror från spanska inskrivningsmyndigheten visar att både priserna och antal bostadsköp stiger i landet under kvartal fyra. Antal köp av svenskar stiger också under det sista kvartalet och svenskarna ökar sin andel av de totala utländska...

  • Skrivet februari 17, 2021
  • 0
 • Hälften av läkarna utan tillräcklig vila/återhämtning

  En undersökning bland Sveriges läkare med 2584 svarandevisar att hälften inte får tillräcklig vila och återhämtning för att klara jobb och privatliv under pandemin. Sveriges läkarförbund ser även tydliga tecken på att detta är ännu värre bland...

  • Skrivet januari 4, 2021
  • 0
 • Bättre avslut än inledning på teknikindustrins 2020

  Affärsläget för teknikindustrin i Sverige har förbättrats under årets sista kvartal. Orderingång, orderstock och kapacitetsutnyttjande ökar fortsatt. Återhämtningen har dock tappat tempo jämfört med det tredje kvartalet. Det visar Teknikföretagens konjunkturbarometer för årets fjärde kvartal. – Den...

  • Skrivet december 8, 2020
  • 0
 • Återhämtning mildrar pandemins effekter på statsfinanserna

  Svensk ekonomi återhämtar sig efter det historiskt stora BNP-tappet under det andra kvartalet 2020. Det bidrar till att understödja statsfinanserna, minska statens lånebehov jämfört med tidigare prognos och dämpa ökningen av statsskulden till följd av pandemin. Riksgäldens...

  • Skrivet oktober 28, 2020
  • 0
 • Rut-branschen återhämtar sig starkt efter Corona

  Hemstäd och rutbranschen har återhämtat sig starkt visar ny data från bokningssystemet Bokahem.se som analyserat statistik från Skatteverket och hundratusentals bokningar i de egna systemen. Intresset är på rekordnivåer och i september ökade rut-köpen med i snitt...

  • Skrivet oktober 20, 2020
  • 0
 • Mycket snabb återhämtning av aktiviteten på arbetsmarknaden efter första Corona-chocken

  Corona hade en mycket kraftig effekt på aktiviteten på arbetsmarknaden under första halvan av april månad. Som mest sjönk aktiviteten hos tjänstemän och akademiker med över 60% under början av april. Men därefter har det skett en...

  • Skrivet juni 23, 2020
  • 0
 • Forskning kring vårdkvaliténs påverkan på återhämtning

  Just nu pågår en studie inom Region Örebro län som ska undersöka hur vårdkvalitet och den vårdande relationen inom psykiatrin är sammankopplad med patientens återhämtning. Forskargruppen QPC (Quality in Psychiatric Care) har fått en miljon från Fonden...

  • Skrivet maj 20, 2020
  • 0
 • Återhämtning i december

  Försäljningen av hemelektronik återhämtade sig i december, det totala värdet av försäljningen var sex procent högre än motsvarande månad 2018. De ackumulerade försäljningssiffrorna för året sjönk efter november, men återhämtade sig efter december. Under december var försäljningen...

  • Skrivet januari 5, 2020
  • 0