All posts tagged "Bemötning"

  • Svenska Läkaresällskapet möter pandemin med vetenskap istället för tyckande

    Sveriges första vetenskapliga möte om Covid-19 – ”State of the Art Covid-19”gick av stapeln den 15-16 december. Mötet som arrangerades av Svenska Läkaresällskapet (SLS) i samarbete med partners blev en succé. Över 1500 deltagare från läkarkåren och övriga hälsoprofessioner samlades...

    • Posted december 23, 2020
    • 0