Alla inlägg taggade "Besökskraft"

  • Kompetensutvecklingsprojekt ger besökskraft

    Under våren 2020 beviljades Region Västmanland, Region Örebro län, Region Östergötland och Handelskammaren Mälardalen medel från svenska ESF-rådet för att driva en satsning på kompetensutveckling inom besöksnäringen. Hittills har man genomfört utbildningsinsatser för fler än 300 personer....

    • Skrivet maj 29, 2021
    • 0