All posts tagged "Byggmarknad"

 • Svagare konjunktur och splittrad byggmarknad

  Svensk konjunktur går nu in i en period med betydligt svagare tillväxt på grund av en dämpad internationell efterfrågan och effekterna av en kraftigt inbromsad aktivitet på byggmarknaden. Som motvikt gynnas den inhemska konsumtionen av ett fortsatt...

  • Posted juli 13, 2019
  • 0
 • Hyresgästföreningen efterfrågar politiska åtgärder för vikande byggmarknad

  Hyresgästföreningen föreslår att staten går in med statliga topplån för nya hyresrätter för att balansera den kommande lågkonjunkturen. 2019 påbörjas 42 500 bostäder – ett tapp med 21 500 sedan konjunkturtoppen 2017. Det spår Sveriges Byggindustrier i höstens...

  • Posted oktober 25, 2018
  • 0
 • Industrifaktas konsultpanel bekräftar inbromsningen på byggmarknaden

  Analysföretaget Industrifakta genomför två gånger per år en enkät med arkitekter och konsulter i syfte att få tidiga signaler på hur aktiviteten på byggmarknaden kommer att utvecklas på två års sikt. I Industrifaktas senaste konsultenkät i augusti...

  • Posted september 22, 2018
  • 0
 • Ekonomi – Sverige i topp på nordisk byggmarknad

  Nyligen presenterade Industrifakta sin senaste kvartalsrapport, som beskriver det ekonomiska läget i de nordiska länderna och situationen för respektive lands byggmarknad med framtidsbedömningar. Rapporten visar att Sveriges husbyggnadsinvesteringar, under det kommande året, beräknas växa avsevärt mycket starkare...

  • Posted oktober 11, 2016
  • 0