Alla inlägg taggade "Cocid-19"

  • Nya säkerhetsrapporter för vaccinerna mot covid-19

    Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har idag publicerat sina månadsvisa säkerhetsrapporter för två av vaccinerna mot covid-19, Comirnaty (Pfizer BioNTech) och Covid-19 Vaccine Moderna (Moderna). För båda vaccinerna förblir den rekommenderade användningen oförändrad, liksom bedömningen av vaccinernas nytta...

    • Skrivet mars 6, 2021
    • 0